wz

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

CHRISTMAS ALL THE YEAR
VIANOCE PO CELÝ ROK

Tak možno povedať o človeku (ľuďoch), ktorému každý deň žiari úsmev na tvári
ako slniečko a mesiac na oblohe.


(Pridané 20. 6. 2007)

DVA DRUHY STRESU a ČO S NIMI?

Počuť u ľudí dva naozaj rozporuplné názory na stres a to, že stres zabíja a ničí zdravie,  a opačne, že existuje pozitívny stres, bez ktorého by sme neboli schopní robiť nadvýkony.
Ako to vlastne je?
Žijeme v uponáhľanom dinamickom svete plnom stresu a akosi nie je u nás času k tomu, aby sme si oddýchli, relaxovali, uvoľnili sa a venovali priestor pozitívnym i veselým veciam tohoto sveta, čím by sme v sebe uvoľnili napätie a zbavili sa ho. Pokiaľ máme záujem a nechceme, aby nás stres celkom ovládol, zničil naše zdravie, musíme na seba vyzrieť a posatviť sa proti nemu hlavne zdravou stravou, relaxáciou a cvičením. Správna výživa je správnym a aj dobrým spojencom v boji proti stresu, keďže nás odborníci očividne presviedčajú svojimi výskumami, že dlhodobé napätie oslabuje imunitný systém, čo sa nie priaznivo pre nás prejavuje častým prechladnutím, chrípkou, kašľom, alergiou a podobnými neduhmi. Keď je človek dlhodobo vystavený stresu odčerpávajú sa z organizmu niektoré výživné látky rýchlejšie ako je bežné. Napríklad zvyšuje sa spotreba vitamínu C a B pre centrálnu nervovú sústavu a  známy zinok na zvýšenie odolnosti proti infekciám.
Zvýšené požiadavky organizmu môžeme zabezpečiť jedením dostatku potravín z domácej  „protistresovej špajze“ a to tak, že únavu znížime, keď energiu zvýšime pravidelným trojhodinovým intervalom jedenia v menších dávkach.  Treba však vypestovať v sebe "zvyk" a naprogramovať sa na zložené sacharidy, ako sú celozrnný chlieb, cestoviny, ryža a zemiaky. Je potrebné dokázať si na jedlo VŽDY nájsť dostatok času a jesť pomaly v pokoji (nie rýchlo a pažravo prehĺtať veľké kusy jedla), aj napriek tomu, že niekedy sa človek naozaj musí ponáhľať a má priveľa práce.
NEZABÚDAJME na overený fakt, nadmerné množstvo kávy a čierneho čaju zvyšuje v človeku pocity úzkosti a človek, ktorý je denne a dlhodobo vystavený stresu sa často uchyľuje k cigaretám, k alkoholu alebo aj k drogám. V každom z týchto prípadov človek ochudobňuje svoj organizmus o dôležité zložky čo vedie k vzniku chorôba  ich prehlbovaniu v dlhodobom procese, pokiaľ človek so sebou niečo pozitívne neurobí, teda so svojim myslením v prvom rade.
Alkohol síce v malých množstvách povzbudzuje a navodzuje príjemné pocity, jeho dlhodobé konzumovanie však môže viesť aj k uvádzaným depresiám aj iným škodám.
MUŽI A ŽENY ZVÄČŠA REAGUJÚ NA STRES ROZDIELNE.  Stres však nemusí nikoho zložiť, pokiaľ má človek o ňom dostatok informácií, aby ho vedel a aj dokázal vždy a všade dostatočne eliminovať.
Hlavné rozdiely v strese medzi dvoma pohlaviami sú dané biologicky – napríklad ženy majú viac hormónu estrogén a oxytocín, muži viac testosterónu. Muži z dôvodu vysokých hladín testosterónu pri strese, ktorý blokuje upokojujúci efekt oxytocínu,
sa častejšie ako ženy javia nepriateľskí a nahnevane zazerajúci? Asi to vždy nie je pravda, ale väčšinovo azda, vari, snáď... áno.
BERME NA VEDOMIE FAKT, STRES SA NEVYHÝBA NIKOMU Z NÁS
už či ide o krátkodobý stres z toho, že nám práve teraz ušla električka doslova "pred nosom", ako sa ľudovo hovorí, alebo dlhodobý, keď ide o vážne životné situácie,  stratu blízkej osoby, újma na zdraví už či zapríčinená inou osobou alebo prirodzenou cestou a podobne. V týchto prípadoch sa v našom tele spustí "páka", začne náš organizmus na zmeny v ňom a tieto vyvolajú zvýšené riziko ochorenia a samozrejme že existuje tu aj zhoršovanie už existujúcich príznakov chorôb v nás, ktorým sme nevenovali dostatočnú pozornosť. Takže stres môže zhoršiť aj už existujúce príznaky choroby.

STRES OBVYKLE EVOKUJE:
-podráždenosť,
-nedostatok energie,
-nesústredenosť,
-prejedanie sa alebo nechutenstvo,
-hnev,
-neodôvodnený smútok,
-poruchy spánku,
-bolesti hlavy,
-strach, – napätie,
-zápchu alebo naopak – hnačku,
-depresiu,
-zvieranie žalúdka,
-kožné problémy,
-zvýšené riziko astmy,
-nárast či úbytok hmotnosti,
-srdcové problémy,
-vysoký krvný tlak,
-cukrovku,
-bolesť chrbta či krku,
-zníženú sexuálnu túžbu i problémy s otehotnením.
Človek, tvor mysliaci však nemusí zostať len pasívny v neústupnom kolotoči stresu, ktorý ho vyciciava a dostáva do nie príjemných stavov sebaľútosti, kedy sa obvykle sťahuje do seba, ale môže k stresu pristupovať konštruktívne, čiže bude mu aktívne brániť v rozrastaní sa v nás využívaním vlastných možností vo forme ako je napríklad:

FRONTÁLNY ÚTOK PROTI STRESU
-spánok,
–správna strava,
-vyhradenie si času len pre seba,
-relax,
-pohyb,
-zapisovanie si pozitívnych myšlienok,
-stanovenie si konkrétnej hranice svojich činností, myslenia i konania,
-vedieť formulovať a nahlas vysloviť myšlienky, už či pozitívne, lebo negatívne,
-tvoriť si krátkodobé ciele a aj dosahovať ich splnenie
-vedieť ustúpiť,
-vedieť sa kontrolovať
-vedieť empaticky počúvať hlas svojho vnútra a aj iných
–vedieť pomáhať a aj pomôcť druhým ľuďom,
-plánovať si čas
-odstúpiť od seba, vytvoriť si nadhľad,
–viesť rozhovory s blízkym človekom a priateľmi,
-prekonať nie zdravé úniky pred stresom,
-a napokon, v prípade potreby, možné využitie podpornej odbornej pomoci.
Zaiste je oveľa viac možností ako som napísala
Určenie hranice medzi dobrým a negatívnym stresom je dôležité pre človeka, resp. rozpoznať hranicu medzi nimi. Tzv. dobrý stres by mal totiž trvať krátko a pomôcť prebudiť človeka, vyburcovať ho aj k maximálnemu výkonu. Tzv. dobrý stres organizmus neničí, ale ho posilňuje a rozvíja, čiže je akýmsi trénerom, ktorý nás povzbudzuje. Naopak, zlý stres je obvykle dlhodobý a dobre sa mu darí vtedy, keď ho človek nevie zredukovať na minimum, (aby neškodil) a zbaviť sa ho. Nuž a zbaviť sa stresu... pre tento akt je dôležitá naša vízia krátkodobých cieľov a aj naše sny samozrejme, no hlavným pohonom dopredu sú jednoznačne naše ciele.
VÍZIE a SNY– to je to, čo si musíme ujasniť a k tomu nám poslúži jasné sformulovanie si do slov toho, čo významné chceme pre seba (či aj rodinu) dosiahnuť. Predstavuje to jednoduchú vec, ciele si treba zostaviť, sformulovať a napísať na papier.

Pýtate sa prečo?

TROJUHOLNÍK sebainformovania

Odpoveď je jednoduchá. Preto, lebo iba viditeľný cieľ (napríklad jasne zapísaný na papieri) sa dá merať. Nie zrozumiteľný, nie jasný, zahmlený a našim očiam nie viditeľný cieľ je presne ako neviditeľný terč – nemožno ho predsa ani trafiť, keď ho nevidíme. A ku tomu napísané treba aj nahlas povedať. Nazývam to TROJUHOLNÍK sebainformovania, TROJICA pomocníkov: OČI, UŠI, ÚSTA, oni nám pomôžu v tom, aby sme vedeli a dokázali, ako na seba vyzrieť a ako meniť svoje myslenie.

-Oči vidia napísané,

-uši počujú povedané a

-ústa vyjadria myslené, napísané.

Uvedomme si, že človek bez cieľa je presne ako lietadlo bez krídel. Niektoré štatistiky uvádzajú, že približne deväťdesiatpäť percent dospelých ľudí na svete nemalo, nemá a možno ani nebude mať napísané na papieri svoje ciele . Nuž, človek, zamysli sa... ak si vytvoríš svoj zoznam krátkodobých a dlhodobých cieľov – stačí maximálne jeden dlhodobý a povedzme že osem či desať krátkodobých cieľov na rok, ktoré chceš dosiahnuť, tak sa zaradíš k celosvetovej, doslova elitnej skupine ľudí, ktorí jasne vedia po čom túžia, čo chcú dokázať, dosiahnuť pre seba a rodinu. Preto práve majú svoje ciele zapísané a vyhodnocujú ich, čím kontrolujú osobný a aj osobnostný rozvoj a rast. Tomu hovorím: nielen dosahovanie cieľa, ale aj sebakontrola.
Pokiaľ dokážete, v spolupráci s niekym, kto je naladený na vašu duchovnú frekvenciu, hovoriť o svojich cieľoch,  je to len prínosom. A ak dokážete následne jasne identifikovať a rozhodnúť sa pre ten cieľ, ktorý Vám najviac pomôže získať pocit sebarealizácie a osobného šťastia, jednoznačne zlepšíte svoje postavenie, prekonáte stres a budete medzi "super" ľuďmi, ktorí svoj jasný cieľ majú bez akéhokoľvek kompromisu formulovaný a pracujú na tom, aby ho splnili a aj dosiahli. Takto sa naplní aj vaša silná životná túžba a stres upadne do zabudnutia.

Pouvažujte o uvedenom a skúste so sebou niečo pozitívne urobiť, aby ste mali Vianoce po celý rok a nie iba v predpísanom čase decembrového mesiaca na pár dní. Takto sa stanú Vianoce nie sviatkami, ktoré vás ženú do smútku, pocitu samoty, nepotrebnosti a osamelosti, ale sviatkami celoročnej tvorivej radosti z napĺňania vašich jasne formulovaných, napísaných a sebou aj kontrolovaných krátkodobých cieľov. Bilancia Vianoc sa stane radostnou, pretože ste sa pričinili vlastným úsilím o to, aby ste stres anulovali a vytvorili si plnohodnotný tvorivý život. 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]
AKO PREKONÁVAŤ STRES?

Vianoce nie sú iba sviatkami radosti, ale i depresie pre osamelých ľudí. Štatistiky hovoria o množstve nie šťastných ľudí, ktorí práve počas Vianoc upadajú do veľkého smútku a depresie (strata blízkej osoby, osamelo žijúci ľudia, opustenie partnerom/partnerkou - rozvod, odchod detí z domu po vydaji a ženbe alebo osamostatnenie sa a odchod do cudziny za prácou a podobne).


Žijeme vo svete plnom napätia a následných stresov  a máme stále akosi málo času na to, aby sme sa uvoľnili a relaxovali. Pokiaľ nechceme, aby nad nami stres zvíťazil, musíme sa naučiť postaviť sa proti nemu.
Nie je to až tak náročné, akoby človek na prvý pohľad očakával. Jedným z osvedčených spojencov v v snahe o prekonanie stresu je správna výživa.
Nie je tajomstvom, že dlhodobé stále napätie a psychický tlak oslabujú imunitný systém, čo sa prejavuje častými ochoreniami ako sú prechladnutie, kašeľ a chrípka.
Dôsledky stresu však pri týchto ochoreniach nekončia a lekári stresu pripisujú aj ďaleko následnejšie dôsledky stresu. Jednoznačné však je, že organizmus vystavený stresu rýchlejšie odčerpáva niektoré výživné látky, zvyšuje sa spotreba vitamínu B pre nervovú sústavu a vitamínu C a zinku. Klesá teda odolnosť aj proti infekciám.

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]


Zopár rád zo správnej výživy:
1. nájdite si dostatok času na jedlo, jedzte menšie porcie, ale častejšie (každé 3 hodiny) hlavne celozrnný chlieb, cestoviny, ryžu a zemiaky, teda zložené sacharidy
2. nadmerné množstvo čierneho čaju a kávy zvyšuje pocit úzkosti. Cigarety a alkohol v nás síce vyvolávajú príjemné pocity, ale ich dlhodobé konzumovanie môže viesť k návyku a depresiám.
3. Niektoré potraviny majú upokojujúci účinok. Tu je niekoľko z nich: zemiaky, vlašské orechy, brokolica, zelená fazuľa, vajcia, pomaranče, melón a voda.
Takže, ak sa cítime byť v strese, dopĺňajme:
1. zložené sacharidy: chlieb, raž, cestoviny, zemiaky, strukoviny a ovsené vločky
2. vitamín C: ovocné šťavy, čerstvá zeleniny, citrusy, čierne ríbezle
3. zinok: červené mäso, pečeň, morské živočíchy (ustrice) celozrnné obilniny, žĺtok
4. vitamín B: vajcia, chudé mäso, hydina, strukoviny, čerstvé ovocie, listová zeleniny, pšeničné klíčky, orechové jadrá, sušené ovocie, semiačka.
Na stres sa však treba pozerať aj z pozitívneho hľadiska. Stal sa prirodzenou súčasťou nášho života a mnoho ľudí ho s potešením využíva na riešenie fyzických, sociálnych a intelektuálnych problémov. Pokiaľ sa dokážeme na stres pozerať z iného uhla pohľadu, naučíme sa správne relaxovať a odpočívať, je celkom reálne, že sa nám podarí udržať si zdravie, vitalitu a mladistvosť vo vzhľade i duchu do vysokého veku.


Chutné sušienky
Potrebujeme:250g, 125g práškového cukru, 350g hladkej múky, 1 zlatý klas, 1 vajce, 1 žĺtok, 1 vanilkový cukor, na špic noža prášok do pečiva.
Postup:
Zamiesiť, rozvaľkať na na table asi 3-4mm hrubé cesto, povykrajovať, potrieť bielkom, nezabudnúť posypať cukrom a piecť asi 10 min (cca 170°C).

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]Vianoce a dieťa z Detského domova

O kompromisoch jednou vetou
Život nie je jednoduchý, tvrdí klasické klišé. Túto vetu môžeme dokonca považovať aj za floskulu. Je to povzdych. Úvod do melancholického spomínania na staré zlaté časy. Uvedená veta je často začiatkom dlhého monológu skúseného knechta. A človek prežraný všetkou múdrosťou sveta vzápätí vygrcia ďalšiu perlu: "Život je plný kompromisov." Stelesnením absolútneho kompromisu, instantné zhrnutie opovržlivého postoja ku kompromisom a súčasne vyjadrenie nevyhnutnosti kompromisy robiť, sa mi podarilo vtesnať do mojej obľúbenej vetičky:

"Radšej zadkom do predku ako predkom do zadku."


Malá encyklopedie Vánoc

Vydavateľ: LIBRI Autor: Valburga Vavřinová Bežná cena: 388,00 Sk
Každoroční vánoční bestseller již od roku 2000, který obdržel i prestižní ocenění Zlatá stuha, vychází v nezměněném vydání.
Autorka v jednotlivých, esejisticky psaných statích vypráví o svátcích od počátku adventu až po Hromnice, o tom, jak se slaví Mikuláš a Vánoce v řadě dalších zemí, o zvycích, koledách, stolování, vánočních pokrmech, cukroví, čarování ap.
Počet strán : 286 Formát: 145 x 205 mm Väzba: mäkká Rok vydania: 2005
Jazyk: český ISBN: 80-7277-132-9 Bežná cena: 388,00 Sk
cena (EUR) : 11,08 € + poštovné
Každoroční vánoční bestseller již od roku 2000, který obdržel i prestižní ocenění Zlatá stuha, vychází v nezměněném vydání. Autorka v jednotlivých, esejisticky psaných statích vypráví o svátcích od počátku adventu až po Hromnice, o tom, jak se slaví Mikuláš a Vánoce v řadě dalších zemí, o zvycích, koledách, stolování, vánočních pokrmech, cukroví, čarování ap.

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka:
http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
Slovania:
http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  :
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://babka-radi.euweb.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.ic.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia http://cezmin.wz.cz