wz

CHRISTMAS ALL THE YEAR

VIANOCE PO CELÝ ROK
 Tak možno povedať o človeku (ľuďoch),

ktorému každý deň žiari úsmev na tvári ako slniečko a mesiac na oblohe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karol  a  duch nevesty Márie (nechce byť zobrazená)

Tu sa robí aj www stránka...

Záti‘ie na‘ej kuchyne

po kolenách to je zaujímavé,

 

ale na nohách to je iný pohľad na svet okolo.... Barborkine krôčiky

Barborka. v náručí mamky, ktorá nechce byť zobrazená...

Som  va‘e slniečko...

"Môj brácha má príma bráchu..."- To sa mi tancuje s maminou (nechce byť zobrazená) medzi toľkými divákmi...

(1.5.2007)

Prvomájové Iskričky lietajú až taká rozko‘

Zatvorte oči a pýtajte sa sami seba: Čo mi robí najväč‘iu radosť? Čo by mi urobilo najväč‘í smútok?

Najväč‘í smútok mi to nerobí, naopak, momentálne som tak trochu rozveselená z toho, ako moja nevesta odmieta mať svoju fotografiu na mojej www stránke. Jedna nevesta sa musí vždy vydariť a pravdupovediac, vydarila sa, odmieta vidieť svoju tvár na www stránke a dôvod? Svoju fotku bez jej súhlasu nemám čo dávať na internet. Má pravdu, faktom je, že je jasné jej odmietnutie a tak nebude zobrazená ani na jednej z mojich www stránok, nech už má dôvody aké chce, mňa to nemusí zaujímať, zostáva len re‘pektovať jej tvrdohlavé odmietnutie. Nepatrí do rodiny tých, čo im nerobí problémy vidieť svoju tvár na internetových stránkach, tak čo... ide sa ďalej. Chcela som sa "popý‘iť" peknou nevestou, nič viac, takže sa nepopý‘im a to neznamená, že ju nemám rada takú, aká je. Len nech si je aká chce byť, tak je to správne a nie je tu nato, aby spĺňala moje predstavy o nej, že pristúpi k tomu, aby som sa popý‘ila peknou nevestou.

No nie? No áno!

A smútok z toho v du‘i a srdci nemám. Iskričky lietajú až taká rozko‘ a alergia sa zvy‘uje tam, kde sú veľké rozdiely, no my to prežijeme, veď predsa o nič nejde. Bodaj by len takéto "prkotiny" medzi nami iskrili!

16.9.2007 - V detskom kočíku vozí Vladka z Chlebian namiesto bábiky živého tvora... Barborka sa z neho veľmi te‘í... kŕmila ho hroznom, dala mu jednu guľôčku, aby jedol, no ‘krečok nejavil záujem, chodil okolo guľôčky hrozna i po nej a vyskakoval, čo sa Barborke nesmierne páčilo. Po chvíli, keď ‘krečok nejavil záujem o guľôčku hrozna, Barborka guľôčku v sekunde vzala a zjedla, nebol čas zareagovať a vziať jej guľôčku hrozna oblozeného ‘krečkom... hygiena nadov‘etko... už len dúfať, že ‘krečok je zdravý...

November 2008

 

Pamätníček

Ako tak vidím, ženy majú čím ďalej, tým menej času na deti a vôbec, stále akosi pretrváva to, že na deti si rodičia nenájdu viac času. Nejedna mladá žena mi povedala: "Veď by sme nevyžili, keby som nechodila do roboty aj ja." Verím, pretože aj za komunistov bolo tak, že z jedného platu sa dalo veľmi ťažko vyžiť, tým myslím jednoduchého obyčajného robotníka a žiadnu strednú a vy‘‘iu vrstvu, tí mali zväč‘a dostatok aj v tej dobe, keď vedeli rozumne hospodáriť s peniazmi. No predsa len to bolo pre obyčajného človeka jednoduch‘ie, keďže mal zaručené právo na prácu a mohol si vziať pôžičku na stavbu domu a splácať aj celý život, ale si postavil svoj dom a nepotreboval k tomu dať do zálohy žiadny majetok (zväč‘a svojich rodičov), stačili dvaja kaventi a pôžičku bolo možné vybaviť, o mladomanželskej pôžičke ani nehovorím. Pán prezident Havel pred rokmi nazval činžiaky "králikárňami" a ľaľa, za aké veľké peniaze sa dnes tie komunistické "králikárne" predávajú!

Tým hovorím to, že ženy musia ísť robiť, aby vôbec rodina mohla vyžiť (a nieto si postaviť nový dom, ako sme my stavali za komunistov!), zase len myslím na ženy robotníkov a nie rodiny "papalá‘ov". Ženám robotníkov zostáva málo času na výchovu svojich detí, na formovanie osobnosti človeka na takú mieru, aby mohli byť po rokoch spokojné s výsledkom ich snaženia a mali z detí dobrých, čestných a spravodlivých ľudí. O to v podstate ide každej zodpovednej a milujúcej matke, vychovať zo svojich detí samostatných, zodpovedných a dobrých ľudí, ktorí sa budú vedieť o seba a svoju rodinu postarať s minimálnou pomocou od rodičov či iných ľudí. Tak si deti overia svoje vlastné sily, schopnosti a možnosti, keď sa maximálne starajú o to, aby nepotrebovali pomoc od iných a ku tomu zostali ľudskí a bez závisti, neprajnosti, zloby.

Dodnes si syn uchoval pamätník, ktorý som mu napísala a nakreslia a ktorého obsah vedel naspamäť. Keď bol star‘í, dopísala som mu aj poviedku Bráneckého o Láske matkinej, ktorú si čítaval a nad ktorou sa zamý‘ľal. V každom veku dieťaťa je možné zvoliť primeranú formu, ako vplývať na jeho du‘evný a duchovný obzor, ako ho primäť k tomu, aby dieťa nielen vnímalo, ale aj uvažovalo, rozmý‘ľalo, zamý‘ľalo sa nad vecami okolo seba i o abstraktných predstavách. Žijeme a sme v kresťanskej krajine a som rada, že tomu tak je. Volila som pred rokmi formu spolupráce, ja som kreslila a písala pamätník a syn kreslil na výkresy svoje predstavy. To, čo som napísala, som mu čítala a on bol schopný sa to ihneď aj naučiť a pridávala som stále niečo nov‘ie. Nebol to samozrejme iba pamätník, robili sme si spolu svoj "časopis" a písali sme si "listy", akoby sme boli od seba na stovky kilometrov vzdialení.  Napriek tomu, že som ako nejaký "vete‘ník", pri presťahovaní do nového domu som mnohé veci povyhadzovala, takže zachoval sa z toho času iba tento pamätník a nie listy a iné písomnosti.

Neviem, či by dnes nejaká matka písala a kreslila svojim deťom pamätníčky (ojedinelé to bolo aj v tých časoch), no mne to zato stálo, pretože to bola v prvom rade možnosť vplývať na človeka v pozitívnom smere jeho budúceho KRESŤANSKÉHO života a k tomu to boli vždy spoločne strávené a prežívané chvíle, rozprávanie, spievanie, vtipkovanie, hry a vždy ma niečím dokázali prekvapiť. Hlavne vnímavosťou a svojimi postrehmi z okolia. Nezabudnuteľné chvíle, ktoré navždy zostanú v mojom srdci.  A pritom som bola prísna a nedovoľovala som synom správať sa ku mne ako k sebe rovnej s tým, "že som s nimi husi nepásla" a sú povinní úctou ku každému star‘iemu človeku.

Tu je pamätníček, ktorý som robila najstar‘iemu synovi a ktorého obsah vedel naspamäť a po ňom aj dvojčence a ktorý mal zásluhu na kresťanskom formovaní osobnosti, zoznamovaní sa so zásadami kresťanstva a lásky k blížnemu.

 

 

 

 

 

 

.

ODKAZY

agnesa@seznam.cz 
Príroda: http://agika.szm.com/ 
Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz/
Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz/
Milovaná príroda:
http://www.cezmina.szm.sk/
Veľká noc:
http://www.eufrosyne.szm.com/
Veľká noc:
http://cbrsk2.pisem.net/
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org/ 
Vianoce:
http://vianocesk.szm.com/
Vianoce:
http://www.cbrsk3.pisem.net/ 
CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz/
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.land.ru/
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.pisem.net/ 
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz/
CB rádioamatérske hobby:
http://www.sweb.cz/agnesa 
Svadba Chlebany:
http://www.svadba-chlebany.land.ru/
Obec Horné Chlebany:
http://www.sweb.cz/hornechlebany