wz

.

    [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

Vianočný list pre Teba...

Ako dobre vieš, moje narodeniny sa blížia. Každý rok sa koná oslava na moju počesť a myslím si, že tak bude aj tento rok. Počas týchto dní veľa ľudí nakupuje darčeky. Rozhlas a televízia vo svojich reklamách na každom kroku upozorňujú svet na moje blížiace sa narodeniny.
Je krásne vedieť, že najmenej raz ročne si niektorí ľudia na mňa spomenú. Ako iste vieš, oslava mojich narodenín začala už pred mnohými rokmi. Spočiatku ľudia chápali a boli vďační za všetko, čo som pre nich urobil. Teraz sa zdá, že nik už nepozná skutočný dôvod osláv.
Rodiny a priatelia sú spolu, zabávajú sa, ale nepoznajú význam osláv.
Spomínam si, že aj vlani bola usporiadaná takáto slávnosť na moju počesť. Slávnostná tabuľa bola plná delikates, ovocia a rôznych maškŕt. Výzdoba bola vskutku fantastická a všetko to dopĺňali nádherne zabalené darčeky. Chceš však niečo vedieť? Bol som oslávenec, ale nebol som pozvaný.
Keď prišiel deň D, prišiel som, ale nechali ma vonku, pred zabuchnutými dverami. A ja som tak veľmi chcel byť s nimi.
Popravde, neprekvapilo ma to, pretože v posledných rokoch všetci predo mnou zatvárajú dvere.
Nepozvaný, ale predsa som sa rozhodol potichučky vojsť. Postavil som sa nebadane do rohu miestnosti a sledoval som. Všetci jedli, pili, podaktorí aj opití, rozprávali oplzlé vtipy a nesmierne sa na všetkom bavili. A naviac, keď do miestnosti vstúpil veľký tučný muž oblečený v červenom s dlhou bielou bradou. Vyzeral ako opitý, sadol si do kresla a všetky deti sa rozbehli k nemu, kričiac: „Santa Claus, Santa Claus!“, akoby táto oslava bola na jeho počesť!
O polnoci sa všetci začali objímať. Tak som roztvoril svoju náruč čakajúc koho by som objal. A vieš čo? Nikto ma neprišiel objať. Ľudia si začali rozdávať darčeky, otvárali ich plní očakávania. Keď už boli všetky otvorené, nesmelo som sa obzrel, či tam snáď nebude aspoň jeden aj pre mňa.
Veď ako by si sa cítil ty, keby na tvojich narodeninách boli obdarovaní všetci okrem teba – oslávenca?
Vtedy som pochopil, že som nechcený, nepozvaný a preto som rýchle odišiel.
Každý rok sa sviatok mojich narodenín zhoršuje. Ľudia pamätajú len na jedlo, pitie, zábavu, ale na mňa akosi zabúdajú.
Bol by som rád, keby si mi tieto Vianoce dovolil vstúpiť do svojho života.
Potešilo by ma, keby si uznal skutočnosť, že pred vyše dvetisíc rokmi som prišiel dobrovoľne na tento svet obetovať svoj život na kríži, aby som ťa zachránil. Dnes, jediné čo chcem je, aby si tomu veril celým svojím srdcom.
Rád sa s tebou o niečo podelím. Keďže ma mnohí nepozvali na svoje párty, budem mať svoju veľkú vlastnú grandióznu oslavu, akú si nikto nevie predstaviť.
Stále ešte prebiehajú prípravy. Dnes som poslal mnoho pozvánok a toto je jedna z nich aj pre teba. Chcem vedieť, či prídeš, aby som ti rezervoval miesto a napíšem tvoje meno zlatými písmenami do veľkej knihy pozvaných. Iba tí zapísaní budú pozvaní na párty. Tí, ktorí neodpovedia na pozvánku, zostanú vonku.
Vieš, ako môžeš odpovedať na toto pozvanie?
Je to jednoduché, pošli za mňa túto pozvánku všetkým, na ktorých ti záleží ...
Budem na vás všetkých čakať na tohtoročnej oslave...
Uvidíme sa čoskoro ... Milujem ťa!

Ježiš

Myšlienky spod klobúka

PRINCÍPOM BEZPODMIENEČNEJ LÁSKY

je „NIČ NEČAKAŤ“

BOH od nás nič nečaká, nechal nám slobodnú vôľu a necháva na naše slobodné rozhodnutie kráčanie pozemským životom. Byť sám sebou a nič nečakať, nehľadať zmysel života, keď samotný život (tela na zemi a ducha v nebi, v Otcovom kráľovstve lásky, milosrdenstva, bázne a večného mieru), je DAR BOHA daný nám do vienka, JE SÁM OSEBE ZMYSLOM.

Iba LÁSKA dokáže rany zaceľovať, iba TRPEZLIVOSŤ dokáže zväzky upevňovať,
iba OTVORENÉ SRDCE dokáže vkladať dôveru tam, kde panuje slabosť ducha a nezrelosť.

1. Vkladať dôveru bezhranične, nezlomne veriť a čakať, že ho ten človek nesklame
2. a vkladať dôveru do človeka a nič od neho nečakať, je rozdiel.
V prvom prípade človek zažije sklamanie pri zlyhaní toho, do ktorého dôveru vložil

a nasleduje u človeka, ktorý vložil dôveru do iného človeka, zväčša nedôvera, zloba, nenávisť, odsúdenie.

V druhom prípade má možnosť odpustenia, neodsudzovania, hľadania pochopenia pre slabosť iného človeka bez hnevu, nenávisti a zloby. A má možnosť znovuvloženia dôvery tomu, kto sklamal a sklamal hlavne sám seba, pretože dôveru do neho vloženú nevedel rozmnožiť vo svojom srdci, zneužil ju kalkulovaním, vypočítavosťou a využitím so zlým úmyslom, to sa rovná sklamaniu seba samého.

Tento stav môže napraviť iba dôvera znovu v neho vložená a to od človeka, ktorý od neho za dôveru v neho vloženú nič nečakal a nečaká, no ďalej verí, že je hodný vo svojej slabosti dôvery, čím posilní jeho ducha a sebadôveru človeka, ktorý sklamal sám seba.

Cezmín
 In Christ Alone

In Christ alone my hope is found
He is my light my strength my song
This corner stone this solid ground
Firm through the fiercest drought and storm
What heights of love, what depths of peace
When fears are stilled when strivings cease
My Comforter, my all in all,
here in the love of Christ I stand.

In Christ alone! - who took on flesh,
Fullness of God in helpless babe!
This gift of love and righteousness,
Scorned by the ones He came to save:
Till on that cross as Jesus died,
The wrath of God was satisfied -
For every sin on Him was laid;
Here in the death of Christ I live.

There in the ground His body lay,
Light of the world by darkness slain:
Then bursting forth in glorious Day
Up from the grave He rose again!
And as He stands in victory
Sin's curse has lost its grip on me,
For I am His and He is mine -
Bought with the precious blood of Christ.

No guilt in life, no fear in death,
This is the power of Christ in me;
From life's first first cry to final breath,
Jesus commands my destiny.
No power of hell, no scheme of man,
Can ever pluck me from His hand;
Till He returns or calls me home,
Here in the power of Christ I'll stand!

 


Narodil sa vám Spasiteľ

Kráľ slávy sa znížil, aby vzal na seba ľudskú prirodzenosť. Prostredie, v ktorom na zemi žil, bolo surové a odporné. Jeho sláva bola zastretá, aby majestát zovňajšieho vzhľadu príliš nepútal pozornosť. Stránil sa akejkoľvek okázalosti. Človeka pred smrťou nezachráni bohatstvo, svetská pocta ani sláva. Ježiš nechcel, aby k nemu ľudí vábilo niečo pozemské. Tých, čo ho chcú nasledovať, musí priťahovať len krása nebeskej pravdy. Prorocká zvesť už dávno vystihla Vykupiteľovu povahu a on chcel, aby ho ľudia prijali na základe svedectva Božieho Slova.
Anjeli sprevádzali Jozefa a Máriu na ich ceste z nazaretského domova do mesta Dávidovho. Výnos cisárskeho Ríma o sčítaní ľudu tejto rozsiahlej ríše sa týkal aj obyvateľov galilejských pahorkov. Ako v dávnoveku bol na trón svetovej ríše povolaný Kýros, aby mohol oslobodiť zajatý Boží ľud, tak sa aj cisár Augustus stal nástrojom splnenia Božieho zámeru, aby Ježišova matka prišla do Betlehema. Pochádzala z Dávidovho rodu a Dávidov syn sa musí narodiť v Dávidovom meste. Z Betlehema mal podľa prorockej reči „vyjsť ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti“ (ROH Mich 5,2; ECAV Mich 5,1). No v meste svojich kráľovských predkov Jozef a Mária zostávajú nepoznaní a neuctení. Unavení a bez prístrešia prechádzajú celou úzkou ulicou od mestskej brány až k východnému okraju mesta v márnej snahe nájsť nejaký nocľah. V preplnených hostincoch miesta pre nich nieto. Konečne našli útočište v ošarpanom stavisku pre dobytok, a tu sa narodil Vykupiteľ sveta.
Ľudia o tom ešte nevedia, ale táto zvesť napĺňa nebo radosťou. Sväté bytosti zo sveta svetiel púta k zemi stále hlbší a vrúcnejší záujem. Jeho prítomnosť zjasnila celý svet. Betlehemské kopce navštívil nespočítateľný zástup anjelov. Čakajú na pokyn, aby svetu smeli oznámiť túto radostnú zvesť. Keby boli izraelskí predstavitelia verne plnili svoje poslanie, mohli aj oni radostne zvestovať Ježišovo narodenie. Teraz však zostali bez povšimnutia.
Boh hovorí: „Vylejem vody na smädnú pôdu a bystriny na suchú zem.“ „Statočným zasvitne svetlo vo tme“ (Iz 44,3; Ž 112,4). Tých, čo hľadajú svetlo a radostne ho prijímajú, osvietia jasné lúče z Božieho trónu.
Na poliach, kam mladý Dávid vodieval svoje stádo, pastieri mávali dosiaľ v noci stráž. V tichých hodinách sa rozprávali o zasľúbenom Spasiteľovi a modlievali sa za príchod kráľa na Dávidov trón. „Zastal pri nich anjel Pánov a ožiarila ich sláva Pánova. Zmocnil sa ich veľký strach. Ale anjel im povedal: Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú novinu, ktorá bude na radosť všetkým ľuďom, lebo v Dávidovom meste sa dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán“ (Luk 2,9-11).
Pri týchto slovách vidina slávy naplnila myseľ počúvajúcich pastierov. Izraelovi prišiel Vysloboditeľ. S jeho príchodom sa spája moc, povznesenie a víťazstvo. Anjel ich však musí pripraviť, aby svojho Spasiteľa spoznali v chudobe a ponížení. Preto im hovorí: „Toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach“ (Luk 2,12).
Nebeský posol stíšil ich obavy. Povedal im, ako nájdu Ježiša. Chápal ich ľudskú slabosť, a preto im doprial chvíľu, aby sa ich pohľad mohol prispôsobiť nebeskej žiare. Radosť a sláva sa už nedali tajiť. Celú pláň osvietilo jasné svetlo Božích zástupov. Zem stíchla a nebo načúvalo chválospevu:
„Sláva na výsostiach Bohu
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ (Luk 2,14)
Po odchode anjelov svetlo zhaslo a na betlehemské kopce znova doľahla nočná tma. Pastierom však zostal v pamäti ten najjasnejší obraz, aký ľudské oči zahliadli. „Len čo sa anjeli vrátili do neba, pastieri sa rozhodli: Poďme teda do Betlehema a pozrime sa, čo sa tam stalo – čo nám oznámil Pán. Poponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a dieťatko uložené v jasliach“ (Luk 2,15.16).
Veľmi nadšene potom oznamovali všetko, čo videli a počuli. „Všetci, čo to počuli, divili sa nad tým, čo im rozprávali pastieri. Ale Mária si všetky tieto slová zachovala v srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili, oslavovali a velebili Boha za všetko, čo počuli a videli na vlastné oči, ako im bolo povedané“ (Luk 2,18-20).
Betlehemská udalosť je nevyčerpateľnou témou. V nej je skrytá „hlbina bohatstva i múdrosti i známosti Božej“ (Rim 11,33). Obdivujeme Spasiteľovu obeť, že nebeský trón zamenil za jasle a spoločenstvo anjelov, ktorí ho vzývali, za zvieratá v maštali. Jeho prítulnosť pokoruje ľudskú pýchu a sebestačnosť. To všetko však bol len začiatok jeho poníženia. Pre Božieho Syna by bolo takmer nekonečným pokorením už aj to, keby bol vzal na seba pôvodnú Adamovu ľudskú prirodzenosť v rajskej nevinnosti. Ježiš však prijal telesnú prirodzenosť oslabnutú štyritisícročným pôsobením hriechu. Ako každé Adamovo dieťa prijal následky pôsobenia mocného zákona dedičnosti. Aké to boli následky, o tom svedčia dejiny jeho pozemských predkov. S týmto dedičstvom prišiel, aby mal podiel na našom zármutku a pokušení a aby nám dal príklad bezhriešneho života.

Ellen G. White (Túžba vekov)


KONTAKT
Mail : cezmina@inmail.sk ;
hornechlebany@seznam.cz 
Horné Chlebany 39, 956 31 Krušovce

ODKAZY
na moje www stránky
Obec Horné Chlebany: http://www.sweb.cz/hornechlebany   ;
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.land.ru/   ;
CBRSK Horné Chlebany :
http://www.cbrsk.php5.sk/   ;
Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz/  ;
Jánska noc :
http://byliny.krovatka.su/  ;
Vianoce :
http://vianocesk.wz.cz/  ;
Svadba:
http://svadbask.unas.cz/  ;
Veľká noc:
http://cbrsk2.pisem.net/  ;
Vianoce :
http://www.cbrsk3.pisem.net/   ;
Pani Príroda :
http://www.agika.szm.com/   ;
Milovaná príroda :
http://www.cezmina.szm.sk/   ;
CB rádioamatérske hobby :
http://cbrsk.euweb.cz/   ;
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz/   ;
CB rádioamatérske hobby :
http://www.sweb.cz/agnesa   ;
Svadba Chlebany:
http://www.svadba-chlebany.land.ru/   ;
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.pisem.net/   ;
Veľká noc:
http://www.eufrosyne.szm.com/   ;
Jánska noc :
http://www.cbjanskanoc.wz.cz/   ;
Príroda :
http://eufrosyne.wz.cz/   ;
Vianoce :
http://vianocesk.szm.com/   ;
Veľká noc :
http://velkanoc.czweb.org/   ;

  [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]