wz

CHRISTMAS ALL THE YEAR   

Tak možno povedať o človeku (ľuďoch), ktorému každý deň žiari úsmev na tvári ako slniečko na oblohe.

 

"In medias res"

"Páčil sa vám sviatočný koncert?", spýtala sa môjho priateľa riaditeľka školy.
"Áno, ale prečo ste ho nenazvali ´vianočný´?"
"Ó, to nie. Nadriadený mi povedal, že koncert musí zahŕňať všetky kultúry v škole. Nedovolia nám spomenúť Vianoce, Krista alebo Ježiša."
Môjho priateľa to ohúrilo. Škola je z 95 % kresťanská. Ale všetky koledy a piesne so zmienkami o kresťanstve sa hrali ako orchestrálky, bez spievaného textu. Namiesto toho recitovali "Na flámskych bojových poliach" - báseň, napísanú na pamiatku padlých vI. svetovej vojne!
Táto ponižujúca scénka sa bude teraz cez Vianoce opakovať ešte miliónkrát. Niektoré kresťanské skupiny dokonca bojkotovali obchodné domy, ktoré z reklám odstránili slovo Vianoce. Sláviť jeden z hlavných kresťanských sviatkov - alebo čo i len povedať "Šťastné Vianoce!" - sa premenilo na politický akt.
Prečo k tomuto došlo? Odpoveď veru vôbec nie je pekná. Svetová finančná elita hodlá kresťanstvo vykoreniť. Kresťanstvo dáva každému kus koláča a elitisti chcú mať celý len pre seba.
Podľa kresťanstva sú všetky bytosti stvorené na obraz boží, t.j. božia pravda sídli v každej duši. Z toho vyplýva, že ľudský život je posvätný a že Boh miluje všetkých.
Ale nový svetový poriadok chce ľudstvo degradovať, morálne pokaziť a vyhasiť v ňom akúkoľvek božiu iskru. Chcú nám udeľovať "ľudské práva" (definované a udeľované nimi) a nie aby sme si uvedomili tie práva, ktoré máme od Boha. Viete, zvieratá je oveľa ľahšie chovať a vyberať si spomedzi nich tie najschopnejšie.

"Rozmanitosť"
V skutočne pluralitnej spoločnosti by mali byť rovnako uznávané všetky náboženstvá. Toto platí zvlášť o kresťanstve, ktoré je zakladajúcim dedičstvom krajiny a praktizuje ho 80 % Američanov. Lenže v našej spoločnosti platí, slovami Georgea Orwella, že "niektorí sú rovnejší, než druhí".
"Rozmanitosť", to je nečestný úklad na podkopanie kresťanskej väčšiny. Kresťania museli zaujať druhoradé miesto po 1,5 % židoch, pre ktorých je Hanukah len bezvýznamným sviatkom, ktorý ani nepripadá na 25. december. (Nebudem hovoriť o Qvanze, keďže černosi sú zväčša kresťania.)
Aby mohli elity degradovať ľudstvo, musia podkopať štyri piliere ľudskej identity: rasa, náboženstvo, národ a rodina. Tak, ako presadzujú homosexualitu a feminizmus, aby podkopali rodinu, židovský sviatok používajú zase na to, aby zničili kresťanstvo. Pravdou však je, že väčšinu židov a iných ne-kresťanov by tešilo mať Vianoce ako oficiálny štátny sviatok. Niektorí židia a moslimovia dokonca založili aktivistické skupiny za autentické slávenie Vianoc. Nikto nemôže namietať proti duchu božej lásky a bratstva medzi ľuďmi, ktoré predstavuje Kristus. Práve to predstavuje srdce a dušu Vianoc.
Skaza kresťanstva, to bol hlavný cieľ komunizmu, ktorému dala zrod bankovnícka elita prostredníctvom svojho slobodomurárskeho ramena. Komunisticko-slobodomurárske vlády prenasledovali a vraždili kresťanov v Rusku, v Číne, v Španielsku, v Mexiku, vo Francúzsku, atď.

Širší útok
Útok proti Vianociam je súčasťou širšej vojny proti kresťanstvu v Spojených štátoch. I keď to znie neuveriteľne, amerického námorného kaplána vyhodili, pretože trval na modlitbe "v Ježišovom mene". Teraz vedie hladovku, aby presvedčil prezidenta Busha napraviť tú situáciu. 25. októbra napísalo 73 kongresmanov list, v ktorom sa píše, že i keď je 80 % vojakov kresťanov, "pre kresťanských kaplánov je čoraz ťažšie používať meno Ježiš, keď sa modlia". (Washington Times, 21. decembra, 205)
George W. Busha, ktorý tvrdí, že je opätovne narodeným kresťanom, je v skutočnosti členom tajnej spoločnosti "Skull and Bones". Ten rozoslal vianočné pozdravy pod názvom "Šťastné sviatky!". Pritom kongres tvrdo bojoval za to, aby stromček na Capitol Hill označovali ako vianočný a schválili symbolickú rezolúciu za dodržiavanie vianočných "symbolov a tradícií". Keď komisár Homeland Security Michael Čertoff zapaľoval menoráh Hanukah nikto nenaznačil, že by ho mali nazývať "sviatočnou sviečkou".
Ale našťastie, niektorí kresťania sa proti tomu stavajú. V komunite na Long Island nastal veľký rozruch, keď mestský zástupca židovského pôvodu prerušil katolíckeho kňaza, spomínajúceho Krista, na slávnosti požehnávania vianočného stromčeka. "Toto je neadekvátne", povedal zástupca. "Ja chcem dať jasne najavo, že tu v žiadnom prípade nejde o náboženskú slávnosť."
Christine Robertsová, ktorá je tiež židovského pôvodu, k tomu povedala: "Musím vám povedať, že Manhasset je veľmi rozhorčený. To bola veľmi zlá vec, povedaná na nesprávnom mieste. Odvtedy je tu veľa neprívetivosti. Noviny dostávajú rozhorčené listy, sú tu nahnevané diskusie. Mesto absolútne posadlo šialenstvo." (Newsday.com "Christmas Debate at Manhasset Tree Lithning", 9. decembra 2005)
Ale nie všetci židia sú súčasťou tejto vládnucej kasty, len tí (židia a ne-židia), čo pracujú pre centrálnych bankárov v sieti korporácií, nadácií, médií, univerzít, vládnych agentúr, atď., ktoré predstavujú americký "establišment."
Väčšina židov ako ja sa nechcú účastniť na nastoľovaní nového svetového poriadku, odhodlaného vykoreniť všetkých tých, čo veria v Boha: pravý judaizmus (a židov), spolu s kresťanstvom a kresťanmi. Lenže bankári by radi nasmerovali všetku tú nevľúdnosť na židov (ako etnikum), nielen na tých, čo pracujú pre nich. Tak je možné odpor proti ich zlomyseľnému plánu znevážlivo odsudzovať ako nenávisť a predsudky.

Nakoniec
Počúvame alarmujúce správy, že Spojené štáty sa vraj stávajú kresťanskou teokraciou. To je priam veselé, keď berieme do úvahy zaobchádzanie s Vianocami. Martin Luther King slávi štátny sviatok, nie Krista.
Jay Leno to dobre vystihol, keď povedal, že Halloween menovať môžeme: "Takže my máme sviatok pre démony a bosorky, ale pre Krista nie?" (Veľavravné.) Vraj počul, že film "Zázrak na 34-tej ulici" premenúvajú na "Svedomie na 34-tej ulici".
Kresťania musia bojkotovať podujatia a obchody, ktoré prezentujú Vianoce ako obyčajný sviatok. Musia organizovať protikladné podujatia, s autentickými slávnosťami. (Hanukah pripadá toho roku na 16. december a v roku 2007 na 5. december.)
Kristus povedal: "Každého, kto ma vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach." (Matúš 10:32) A takisto potom povedal: "Nemyslite si, že som zemi priniesol pokoj; ja som nepriniesol pokoj, lež meč."
Nemôžeme si dovoliť oddeľovať život národa od náboženstva tak, ako nemôžeme pripravovať izbu o svetlo. Nové zaobchádzanie s Vianocami je ďalším dôkazom, že nás podrobujú skrytej kampani ohľadom zmeny nášho správania. Jediné, čo môže túto zostupnú špirálu v Spojených štátoch zastaviť, je prijať kresťanstvo za oficiálne náboženstvo v rámci náboženského oživenia, kam by patrilo aj uväznenie súčasného zločinného vedenia a stiahnutie sa z Iraku.
V Izraeli židia nemajú problém spomenúť Passover. Kresťania takisto potrebujú domovskú zem, kdeby mohli slobodne vyznávať svoju vieru. A ktoré miesto je lepšie, než Spojené štáty?
Oslávme tohto roku Kristove narodeniny s gustom!
Požehnané vianočné sviatky!

_____________________________________________
(krátené)
dr. Henry Makow, kanadský publicista židovského pôvodu Rense

http://www.savethemales.ca/
http://www.rense.com/general74/christmas.htm
 

Zdroj: Internwetový spravodaj:prop.sk: http://www.prop.sk/index.htm  :  http://www.prop.sk/zase_ukrizuju_vianoce.html

 

 

Prečítajte si

Útoky na kresťanstvo: http://www.prop.sk/utoky_na_krestanstvo.htm

(Pridané 9.6.2007)

Vianoce sú aj nato, aby sme okrem príjemných chvíľ našli čas aj na seba a popremýšľanie o vzťahoch, sebe, priateľoch i rodine. 
Cítiš sa ponížene a máš pocit, že si nedocenený? Je v tebe blokácia a máš nízke sebahodnotenie?

Základné princípy ako dosiahnuť vlastné vyššie až vysoké sebahodnotenie

1. Uvedomte si, že ste krásni a jedineční práve takí, akí ste - jedineční a najlepší, akí kedy boli.
2. Zbavte sa pocitu, že sa musíte porovnávať s ostatnými. Súťažte len so svojim lepším ja. Súťaženie s ostatnými je len kľúčom k priemernosti a navyše môže veľmi uškodiť vášmu sebahodnoteniu.
3. Prijmite 100-percentnú zodpovednosť za vlastné voľby a rozhodnutia. Uvedomte si, že svojimi reakciami a odpoveďami na to, čo sa deje vo vašom svete, si vytvárate vlastné, pozitívne alebo negatívne napätie. Len vy sami máte právo znervózňovať sa.
4. Uvedomte si, že chyby sú kamene, po ktorých stúpate k cieľu. B. Filler povedal: “Všetky moje prednosti sa zrodili z mojich chýb. To, čo je, objavíte vtedy, keď sa zbavíte toho, čo nie je.”
5. Tešte sa z každého dňa a okamihu, nielen keď sa deje niečo výnimočné. Uvedomte si, že život je cesta, z ktorej sa treba tešiť. M. Twain povedal: “ Ži každý deň tak, že ak náhodou zomrieš dnes, bude smutný aj majiteľ pohrebného ústavu.” Zastavte sa a “privoňajte k ružiam”.
6. Za každú námahu si dožičte dostatok chvály. Pochvala má svoj význam, aj keď sa vám nedarí.
7. Rozprávajte so sebou s láskou a nežne.
8. Dôverujte svojmu vnútornému hlasu a intuícii.
9. Buďte odhodlaní rozvíjať svoj potenciál a kreatívnosť.
10. Odpustite si. Prekonajte pocit viny.
11. Usmievajte sa, aj keď vám nie je do smiechu. Niečo si už vymyslite.
12. Vedzte, kedy povedať áno a kedy nie.
13. Prijímajte lichôtky a pochvaly iných. Dovoľte ostatným, aby boli v týchto ťažkých časoch vašimi priateľmi. Máte právo očakávať od ostatných, že sa k vám budú správať s úctou a rešpektom, no najprv sa tak začnite správať sami k sebe.
14. Nebuďte chronickými sťažovateľmi. Škodí to vám i ľuďom vo vašom okolí.
15. Myslite a konajte pozitívne.
16. Za dobrú prácu sa pochváľte.
17. Každý deň sa rozprávajte s ľuďmi, ktorých máte radi.
18. Všetko si plánujte, no reagujte pružne.
19. Cvičte a oddychujte.
20. Nemrhajte vzácnou prítomnosťou tým, že sa budete zhrýzať kvôli niečomu, čo bolo, alebo trápiť pre niečo, čo bude. Nezabúdajte, že sa blížime k predstave svojho sveta, ktorú uchovávame na čestnom mieste v svojej mysli, a raz ju určite zrealizujeme.
21. Ak máte urobiť niečo, z čoho máte obavy, urobte to radšej “hneď teraz”, bude vás to stáť menej energie, ako keď sa kvôli tomu budete celý deň trápiť.
22. Vyhýbajte sa ľuďom, ktorí na vás pôsobia negatívne.
23. Správne sa stravujte.
24. Uvedomte si, že prázdniny, dovolenka a koníčky sú veľmi dôležité.
25. Naplánujte si svoje povinnosti tak, aby ste každý deň robili niečo, čo vám dáva energiu - niečo, čo máte radi, niečo len pre seba.
26. Nachádzajte vo všetkom niečo pozitívne. Prichyťte seba i ostatných pri tom, ako robíte niečo dobré.

(Podľa knihy “Keď v práci vládne srdce”)

Vianočný príbeh - Prídu Vianoce vôbec?

Bol december 1918. Spojené štáty boli vo vojne, a príšerná chrípková epidémia si vzala toľko životov, ako na bojisku. Ja som bola malé 7- ročné dievčatko v malom mestečku Missouri. Moje jediné myšlienky si priali skorý príchod Vianoc. Keďže môj otec umrel minulý rok, tak sa moja teta so strýkom starali o jeho malý obchod s potravinami. Ja som tam chodila stále rada na návštevu, ale aj pomáhať. Vždy som dostala nejaký peniažtek či cukrík.

Raz som sa po ceste domov zastavila pred výkladom železiarstva. Bol zaplnený nádhernou výstavou hračiek a uprostred tej výstavy sedela najkrajšia bábika akú som ešte nikdy nevidela. S nebovomodrými očkami a sladkým úsmevom naťahovala svoje bucľaté rúčky, akoby čakala na niekoho objatie. Odvtedy som sa na ňu často chodila pozerať. Dokázala som sa na ňu dívať veľmi dlho. Tak veľmi som túžila vziať ju do náruče!
Jedného dňa, keď som sa ako zvyčajne náhlila k výkladu, zovrelo sa mi srdce. Tam, kde bývala moja bábika, bolo prázdne miesto! Vzápätí som sa otočila, a so slzami v očiach som smutná kráčala domov.

Jedinou radosťou mi bol môj starší brat Tom, ktorý bol doma na na vianočnej dovolenke. Pracoval v muníciovej fabrike vo Virgínii. Bola som jeho malé dievčatko už od tej doby ako umrel otec. Keď sa Tom vrátil z práce a my sme sa s ním stretli na vlakovej stanici, bežala a skákala som do jeho náruče. Bez neho som sa cítila opustená. Kedykoľvek bol Tom blízko, bola som na jeho kolenách, a ak som niečo chcela,
vzal ma do mesta a dal mi to.

Vianoce sa zdali bližšie. Tom však ochorel na chrípku. Čoskoro som ju dostala aj ja, a aj moji ďalší dvaja bratia. Mama využila každú chvíľku, aby sa o nás štyroch starala. V noci sme sa potili, trápili nás horúčky, ale mamička sa vždy postarala, aby sme mali čisté plachty a prikrývky. Bola to drina, a ja doteraz neviem, ako to robila, keď dokázala vysušiť mokré bavlnené prikrývky, ktoré vonku na šnúre zamrzli tak tuho
ako dosky, použitím iba staromódnej práčky.

Chorí sme boli všetci. Keď k nám prišiel doktor, varoval mamu, že nikto z nás sa nemusí dožiť rána. Našťastie, traja z nás prežili. Ale môj milovaný Tom nadránom umrel. Bol pochovaný 24. decembra. Bolo veľa snehu a všetci sme boli chorí, tak pohrebný obrad môjho brata bolo iba niekoľko slov útechy, ktoré povedal pastor. Pohrebný sprievod odniesol Tomovu rakvu na voz zapriahnutý štyrmi koňmi, a skupina mužov s námahou kráčala, aby odkopali ľadovcové nánosy na zemi.

Aký smutný štedrý večer.
Po všetkom, čo sa stalo, naša mama mala veľa lásky pre nás ostatných. Ja som šla do postele, mysliac si, že tento rok už Vianoce nebudú...
Nasledujúce ráno som otvorila oči a zbadala som mamu, ako vchádza do izby.
" Nechceš vidieť, čo máš pri posteli?" spýtala sa. Pri mne bola malá skrinka z cédrového dreva. Pomaly som ju otvorila a tam ležala moja vysnená bábika zo železiarskeho výkladu.
"Tom ju kúpil pre jeho malé dievčatko" mama zľahka povedala
.
Tento posledný vzácny darček od môjho brata som milovala ako žiadny iný. Dokonca dnes je táto bábika jeden z mojich najcennejších bohatstiev. Teraz nosí biele dlhé šaty, ktoré som jej ušila. Raz bude žiť s mojou vnučkou, ktorá ma každý rok na Vianoce požiada, aby som jej vyrozprávala tento príbeh...
Janet Heller.

 

 

 

Napíš list Ježiškovi: http://www.calendar.sk/santa.php?fLang=sk 

 

 

 

ODKAZY: agnesa@seznam.cz  agnesa@inmail.sk

 http://www.svadba-chlebany.land.ru    

http://www.mudraakoradio.pisem.net

http://www.sweb.cz/hornechlebany 

http://www.cbrsk3.pisem.net

http://vianocesk.ic.cz