wz

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1280x1024 pixelov
[
Späť | Obnoviť | Dopredu]


Narodil sa Kristus Pán,
veseľme sa...

„Je ťažšie položiť otázku, ako dostať odpoveď....“ pretože vo vesmíre a prírode funguje princíp vyváženosti. Prečo sa Zem otáča okolo svojej osi a aj okolo Slnka?
Otázka má v sebe odpoveď... preto, lebo Zem má v sebe správnu váhu, silu a čo určuje jej vzdialenosť, dráhu letu atď.
(Tak, ako človek, ktorý rozvíja svojho ducha, zaoberá sa svojimi schopnosťami hľadajúc zmysel a cestu životom). A Slnko ju (Zem) k sebe priťahuje, stalo sa centrom i nášho, nami viditeľného vesmíru. (Tak, ako je Boh našim Slnkom - Svetlom a Centrom duchovného života každého z nás, priťahuje nás, či si to uvedomujeme alebo nie).

V stručnosti povedané, čo môže pochopiť a čomu môže rozumieť  i malé dieťa.

ODPUSTENIE

Prečo a ako sa z obete stáva vrah a z vraha obeť?
Obeť (pozostalí po násilne zomrelom) odmieta odpustiť - znenávidí vraha a tak duchovne prežíva život vraha, ktorý tiež nenávidel a nevedel odpustiť a ku tomu prežívanou nenávisťou v srdci v prvom rade ubližuje sám sebe, nenávidí seba samého a zatvára si dvere srdca pred Bohom a Božou pomocou. Tým sa stáva duchovne vrahom a protivník obeťou, pretože je nenávidený, prenasledovaný, týraný a nie je mu odpustené.
Toto je výsledok akcia – reakcia (bez duchovnej zrelosti) alebo jednoducho povedané:
„OKO za OKO, zub za zub.“
Oproti je:
„Milujte aj svojich nepriateľov“, ako povedal Ježiš:
„Keď neodpustíte vy, nebude ani vám odpustené“.
Na dôvažok, samí seba potrestáte a neodpustením svojmu nepriateľovi zatvoríte srdce pred Bohom - pustíte do neho zlo, teda diabla.

Milovať všetko živé je ľudské,
ale odpustiť je BOŽSKÉ

Odpustením očisťujete svojho ducha a vrahovi dáte možnosť k ľútosti a otvoreniu svojej duše, mysle a svojho srdca k Milosti Božej. Tým sa prejavuje v prvom rade Láska k Bohu a Láska k všetkému živému takému, aké JE vo svojej nedokonalosti.
Prvým krokom je pozorné počúvanie Boha v sebe a odpustenie v prvom rade sebe, že človek v smútku, žiali a bolesti pripustil do svojho srdca nenávisť, diablovho pomocníka. Keď sa človek takto oslobodí od zla a vyženie ho zo svojho srdca, uvoľní cestu Bohu, ktorého má v sebe a ktorý v prvom rade JEMU odpustil poklesok nenávisti.
Tak môže človek odpustiť aj vrahovi a na dôvažok môže vraha priviesť na cestu k Bohu. Preto nie „Oko za oko a zub za zub“, ale „Milujte aj svojich nepriateľov!“ Tu nepanuje logika rozumu, ale iba logika Lásky k Bohom nám danému životu.
PREČO?
Jeden môj známy bol synom politického väzňa a v detských rokoch nenávidel ľudí, ktorí ho obrali o otca a nasmerovali jeho život na okraj spoločnosti, nahnali ho do biedy a utrpenia, hoci ako malé dieťa nič neurobil, iba to, že sa narodil svojim rodičom. S nenávisťou žil a kládol si otázku: „PREČO?“ Logicky mu vychádzalo:
„Oko za oko, zub za zub.“
Postupne vo svojej nenávisti zamenil ľudí za systém, ktorý bol od základu proti SLOBODE DUCHA a napádal učiteľov v škole otázkami, na ktoré mu nedávali uspokojivé odpovede. Stal sa burič a odpovede musel hľadať inde. Žil hľadaním cesty ako zmierniť vlastné utrpenie, ako nájsť pokoj v duši a dôjsť k spravodlivosti pre pokoj mysle a duše. Točil sa okolo svojej osi, hľadal zmysel života a všetkého na tomto svete zistiac svoju slabosť, kto je, čo je a kam ide. Raz si povedal:
-„Do horúceho pekla so svojou nenávisťou, a...“ chytil do rúk knihu kníh - Bibliu. Začal intenzívne študovať jej obsah prežívajúc srdcom utrpenie Krista. Túžil byť človekom v človeku a nie byť ako tí, ktorí ho obrali o otca a páchali neprávosti. Kristus sa stal pre neho vzorom človeka v človeku, o čom nahlas hovoril. Kňaz zdvihol prst, že sa rúha, pretože Kristus je Syn Boží. Prestal hovoriť a pýtať sa kňazov. Vtedy pochopil podstatnú vec:
Kto hľadá, určite nájde a túžba človeka je najmocnejším pohonom, najsilnejšou energiou.
„Hľadaj človeka v človeku a objavíš Boha.“
„Hľadaj Boha a pochopíš človeka.“

Na foto je moja známa Zdenka (rok 2011).

Od kolísky až po pohrebný veniec

Nie je v jeho záujme považovať svoje osobné skúsenosti a omyly za pravdu, ako to vidí a počuje okolo seba, keďže mnohí svoje skúsenosti a hlavne omyly považujú za pravdu, dokonca za jedinú pravdu. V jeho záujme je upozorňovať na fakt, že cesty k Bohu sú rôzne, preto nie je správne zavrhovať nikoho na svete, naopak, treba pozorne počúvať srdcom a myslieť na to, že sme všetci do jedného Jeho deťmi a On nás k sebe priťahuje, volá nás k sebe z každého miesta kde sa práve nachádzame a v každej chvíli i sekunde nášho života, od kolísky až po pohrebný veniec.
Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa.... volá nás k sebe nemluvniatko tak, ako zrelý Kristus visiaci na kríži utrpenia, Spasiteľ - Vykupiteľ. Je pre mnohých dobré, keď sa ľudia dajú viesť k Bohu Cirkvou. Muž o ktorom píšem, však pozná inú cestu bez toho, aby ho viedla Cirkev a kňazi, pochopil, že... najvyšším možným výkonom človeka je zaprieť svoj zdravý rozum. Viera v Boha je zapretím vlastného logického rozumu a daním prednosti pravým hodnotám: bezhraničnej a bezpodmienečnej Láske,
-večnej Nádeji
-vytrvalej Viere v Lásku a Nádej.
Že si to nesprávne vykladá, lebo Boh je Viera, Nádej a Láska?

Veriť cez Cirkev,
veriť s Nádejou cez rozum a prežívanie,
veriť skrz Lásku k životu...
a hneď sú TRI CESTY k viere!

Viera sa rodí a postupne prichádza do srdca, po kvapkách zrenia ducha človeka a prežívania života. Je dobré, keď je viera „sadená“ do človeka, no sú aj iné cesty, a preto, že sú iné, nikoho neoprávňuje k odsudzovaniu a zavrhovaniu človeka idúceho inou cestou.

Cesta uvedeného muža je zložitejšia a oveľa ťažia ako tých, ktorí boli od malička vedení kňazmi. Má však pocit určitej spokojnosti, pretože nič nemal nalinajkované vodcami. Išiel cestou hľadania vo viere. K tomu dospel a dobrovoľne sa rozhodol pre vieru v Boha.

Spätné väzby fungujú s nami i bez nás.
V spätných väzbách bol ovplyvňovaný rodinou, priateľmi, spoločnosťou a tam sa rodila neviera i viera. Konečné rozhodnutia a konania sú však vždy na človeku samotnom.
Otázka PREČO vždy obsahuje odpoveď PRETO, pretože...

Cezmín

 

Moje
webové stránky
Cezmín:http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
 Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
 Jánska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.ic.cz 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org  
 Späť | Obnoviť | Dopredu

[Späť | Obnoviť | Dopredu]
by Cezmín Slovakia http://cezmin.wz.cz