wz

CHRISTMAS ALL THE YEAR - VIANOCE PO CELÝ ROK
 Tak možno povedať o človeku (ľuďoch), ktorému každý deň žiari úsmev na tvári ako slniečko na oblohe.

POVERY A MÁGIA

,

 

.

 

 

Povery - mágia  

Čo je povera?

Povera je s Bohom nerátajúci postoj jedinca, jeho určitý svetonázor usilujúci sa vystačiť si v živote aj bez Boha živého.

V minulosti sa konala počas 13. decembra - na Luciu očista domácností a hospodárskych budov od zlých duchov. Robili to voľakedy staršie ženy zahalené do bieleho rúcha, ktoré husacím krídlom povymetali všetky kúty obydlí, prechádzajúc po obci z domu do domu. Gazdovia a mládenci na Luciu začali v domácnosti robiť "Luciin stolček", ktorého zhotovenie sa muselo zaobísť bez jediného klinca. Jeho príprave sa venoval každý deň až do 24. decembra. Na Štedrý večer potom zobral stolček na polnočnú omšu, posadil sa naň a údajne videl okolo oltára tancovať všetky strigy z dediny. Vracajúc sa z kostola domov, sypal za sebou mak, aby ho strigy nechytili alebo ihly, cez uchá ktorých museli strigy preliezať a tým sa zdržiavali a nemohli strojcu stolčeka, ktorý ich videl v kostole pred oltárom otočené zadkom k oltáru, dobehnúť, dohoniť, dohnať. Ľudia jedli v tomto čase denne strúčik cesnaku, aby ním odohnali démonov a na niektorých domoch kreslili krížik, aby zabránili príchodu zlých duchov do domácnosti.

Povera štedrého dňa

 "Na Štedrý večer sa nemá nikomu nič požičiavať. S požičaným predmetom sa z domu odnesie šťastie a zlý človek môže priať zle."

 Kto si napríklad požičia kanvicu "ide v noci na krížne cesty tam, kde sa vraj stretajú bosorky" a z požičanej kanvičky vysýpa na zem kapustu alebo iné jedlo či prísadu, odrieka pritom zaklínadlá, tie padnú ako ťažký balvan nešťastia na toho, kto prvý prestúpi nohou rozsypané jedlo na ceste. Keď pri zaklínaní myslí na to, aby ten, koho zaklína ochorel a kto by prvý z počarovanej kanvice jedol či pil, tak ochorie.

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

,

 

Povery mágia, okultizmus, čarodejníctvo...

Z histórie povier, čarov, obyčají

Niekde sa za prvý stridží deň považoval 11. november - na Martina, v ktorom proti škodlivej moci stríg sa ľudia chránili jedením cesnaku a Martin by mal prísť k Slovákom "na bielom koni."

 Inde sa za prvý stridží deň považoval 25. november - Kataríny, kde sa tiež väčšinou užíval cesnak. Druhým takýmto dňom bol 30. november - Ondreja. V jeho podvečer sa tiež prevádzali čary s cesnakom a známe "liatie olova" slobodnými devami. Tento deň bol aj začiatkom pečenia vianočných oplátok. Deň sv. Mikuláša, 6. december je každému známy. Ale tretím a najväčším stridžím dňom je 13. december - Lucie.

 "V podvečer Lucie urob okolo seba pred ohnišťom koleso a poklaď triesky (zbierané od Mikuláša) na oheň. Ako začnú rozhárať sa, tak pomelú sa aj strigy, ktorá na omele, ktorá na lopate, ktorá na vidlách, atď. Posadajú si okolo ohňa a budú sa ohrievať, kým len bude trvať oheň z tých triesok, potom kade prišli, tade ufučia po svojej robote...

Kto strigy lepšie poznať chce, začne si dnes večer robiť stolček, takže do Vianoc každý deň voľačo na ňom zakreše, zavrce, aby v Dohviezdný večer bol hotový úplne. Ide s tým stolčekom na utiereň, urobí kríž okolo seba a sadne si naň. Všetky strigy sú v kostole a človek na tomto "luciovom stolčeku" sediaci ich pozná všetky. Od tohto večera až do Vianoc chodia po domoch, "Lucky" - do bieleho oblečené ženy so zahalenou tvarou.

Na Tomáša, 21. decembra je najkratší deň a najdlhšia noc v roku. I čože robia tu Slováci? Nemajú moc. V predvečer sa zídu mladí a starí, robia ručné práce, pradú a zabávajú sa celú noc. Spievajú a núkajú " na preslinku" všelijaké dobroty. Ráno na Tomáša sa začínajú roznášať oblátky, vtedy bývali aj trhy na mak, med a perníky a piekli sa koláče, opekance, lokše, lebo na Adama a Evu sa v peciach na pečenie už kúriť nesmelo.

Dvadsiateho štvrtého decembra - Adama a Evy: "Osudne vládnutie stríg, čiže zlých moci zimy a smrti ukončujú sa len dnes... Berieme i tuná tento deň ako začiatočný a prípravný k najväčším poverám celého roku, totiž vianočným..."

 "Dohviezdny alebo Štedrý večer - Skôr akoby mrak počal padať na zem, ale už ako k tomuto večeru, pousilovali sa hospodári a paholci nakŕmiť a napojiť hojne svoj statok. Niekde ale vyšli si dnes aj do hory a nazbierali čečiny: tu podstlali pod rohatý statok...

Na zmrkávaní ale poznášajú si do vyriadenej izby čerieslo, lemeš, motyku, rylo a druhé nástroje orby a obrábania zeme a pokladú ich pod zastretý stôl...

Súčasne vyriadili a vymietli gazdinky a diovky chyžu, bo po západe slnka smeti viac vynášať a na druhé ráno pre "celky deň" ani vymetať nesmejú...

Stôl prikryjú najčistejším a najtenším obrusom... obrus tento nesnímu zo stola až do nového roku, taktiež dnes vopred naň položený chlieb a soľ,... Ale za chlebom a soľou pokladie gazdiná aj ostatné "dary Božie" na stôl: koláče, opekance s makom a madom, hrach na zobky uvarený, jablka, mad, oblátky a hriatô... niekde tiež z každej domácej nevarenej stravy a úrody do čistých, dosiaľ neužívaných a neumývaných nádob po troške..."

 Priebeh Štedrej večere poznáme všetci a väčšina slovenských domácnosti tieto tradície dodnes dodržiava. "Po večeri premenia sa príbytky čo najzbožnejších kresťanov v chrám modlitieb a spevov... Ostatok večera strávia zábavkami a hrami a zvlášť vyhrávaním orechov, ktoré si mlada čeľaď odkladá... Rýchlo minie sa čas, až prichodí doba polnočná, kde u katolíkov zvony zaznejú a nábožní kresťania i zvedavci hrnú sa do osvietených chrámov - na utiereň. Na mnohých miestach aj u evanjelikov mládež i stárež trávi tento večer na vežiach, kde strieda sa hučanie všetkých zvonov s nábožným spevom ochotných k tomu hrdiel až do polnoci."

 Keď na Dohviezdny večer vyšla prvá hviezda, začali sa Vianoce aj v uliciach, pastieri prejavujú radosť trúbením a plieskaním bičom a chodia aj s pastierkami a honelníkmi vinšovať gazdom. Vianočný Svätvečer prislúcha k najoživenejším dobám veku po domoch a uliciach mestečiek a dedín slovenských. Zájdite tak napríklad na štvorhrany rínok mesta Brezna, kde pod každým osvieteným oblokom hlavy nad hlavy napínajú takýto speváci a rečníci, kde potom na zvuk zvonov hrnú sa zo všetkých ulíc mesta ľudia na utiereň, i budete mat poňatia o tejto trme-vrme, o rozličných veselých hlaholoch a sviatočnom dunení zvonov.
 K doplneniu obrazu tohto večera privezieme ešte od mnohých dávnym obyčajom zachovávané povery a čary, ako znám: u dievčeniec:

povymetajúc všetky kúty v izbe, zoberú smeti na metlu alebo do zástery a vynesú na smetisko. Stanúc si na ne, načúvajú brechot psov - z ktorej strany psi zabrechali, v tu stranu vydá sa dievča...

Kladu si aj zelinku, "spac" na noc pod hlavu, aby prisnil sa im budúci manžel...

u gazdín v tento deň vystríhajú sa už koláče piecť...

hrach na zobky uvarený do všetkých kútov izby hádžu: aby zo všetkých štyroch strán sveta nešťastie odvrátili od domu...

Hospodár od Štedrého večera do Nového roka vždy na jednom obruse jedáva a všetky omrvinky z neho odkladá, v deň po Novom roku vysype si ich na zasiatu roľu - bude mať pekné ozimné...

Stromy v záhradách okrucujú sa dnes večer povrieslami: aby hojne rodili...

Pred polnocou v Dohviezdny večer vyjdi pod holé nebo a čítaj hviezdy - čím viac ich načítaš, tým viac rokov budeš žiť...

 Dielo, z ktorého je citované, zozbieral a napísal Pavol Dobšinský, vyšlo v roku 1870 vo Viedni a v edícii Pramene v rovnakej podobe vyšlo pod názvom: "Slovenské obyčaje, povery a čary" v roku 1993 v nakladateľstve Pictus, Bratislava.

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

.

.

 

 

Povery mágia, okultizmus, čarodejníctvo...

František Šteffek je medzinárodne renomovaný slovenský astrológ. Jeho poznanie udivuje laickú verejnosť a odborná na neho tiež hľadí s rešpektom. Jeho wwww stránka:
http://astro-tabu.webpark.sk/

Napísal:

Okultné skúsenosti s Konstantinom... Konstantín  a jeho vojsko bolo predchnuté špiritizmom. V roku 312 sa strhla medzi Konstantinom a Maxentiom bitka. Počas boja dostal Konstantin od duchovnej moci na oblohe videnie v znamení kríža so slovami: "V tomto znamení zvíťazíš!"  Konstantinovo vojsko podopreté duchovnými silami podsvetia zvíťazilo a Konstantin sa stal cisárom. Hneď v roku 313 n. l. vydal tolerančný edikt, zastavil prenasledovanie kresťanov, priniesol mier a prvokresťanskú cirkev prehlásil nielen za celoštátne, ale aj celosvetové náboženstvo. Sám sa stal prvou duchovnou hlavou nového náboženského monštra, ktoré potom vykryštalizovalo do dnešnej podoby rímskokatolíckej cirkvi.
Ďalej Dr. Rivera píše, že mal možnosť vo vatikánskom podzemí čítať dopis Konstantinovej matky Heleny, ktorá babylonský typ kresťanstva prijala, a už ona, azda ako prvá sa modlila k Panne Márii. A k tomu tiež viedla aj svojho syna, cisára, ako prvú hlavu katolíckej cirkvi (teda apoštol Peter ňou nemohol byť, ako uvádza kresťanská dogma!). Matka poznala jeho strašné tajomstvo, že tajne uctieva boha slnka Sol, čo bolo rímske pomenovanie Nimroda, Tamuza a Baála a že im tiež obetuje ľudské obete. Vedela, že jej syn je ovládaný démonickými silami a mala v dopise o syna strach, aby toto tajomstvo nepreniklo na verejnosť.
Keď v roku 337 Konstantin umieral, až vtedy sa nechal verejne pokrstiť, ale iba pokropením vodou. Krst po celý život odmietal a keď sa voda dotkla jeho čela, bol už v skutočnosti "púhou" mŕtvolou, lebo tesne pred tým zomrel. Po ňom sa nechali okamžite pokrstiť jeho senátori a vojvodcovia. A to bol pre rímskokatolícky náboženský systém okamžik víťazstva. Satanova okultná cirkev bola znovu obnovená. Znovu žila a čokoľvek jej stálo v ceste, bolo zničené. Vyvstal komplex a prapodivná zmes čarodejníctva, okultizmu, špiritizmu, judaizmu, pohanstva a kresťanstva - už v tej dobe veľmi prekrúteného a poprepletaného dokopy. Od každého niečo, a tým si tento rímskokatolícky systém získal rešpekt u všetkých.
Nový okultný náboženský systém v kresťanskom rúchu ovládal Európu. Ako rástol, zároveň sa rozmáhalo čarodejníctvo. Zem sa pod kresťanským rúchom, ale s babylonskými symbolmi, napĺňala okultizmom, špiritizmom, zaklínačmi duchov, prevteľovaním, kliatbami, čiernymi omšami, obetnými vraždami a pitím ľudskej krvi samotnými pápežmi a ich prisluhovačmi.
Táto prax potom pokračovala v európskych kláštoroch. Najvyšší démoni - satanské kniežatá - dostali meno Pan, Bakchus atď. Tieto a ďalšie mená pochádzali už od Nimroda z Babylonu. Meno Diana, toľko uznávané a rešpektované aj dnešnými modernými čarodejnicami nepredstavuje nikoho iného než znova - Semiramis.
Jezuitom sa podaril prvý svetový podvod, ktorý spočíva v špiritistickom zjavovaní sa Panny Márie podľa dopredu dohodnutého termínu a na dopredu dohovorenom mieste. Mária sa zjavuje práve tam, kde to pápežská stolica alebo jezuitský rád potrebuje.

Úryvok z článku Mariánsky kult: autor: uznávaný astrológ František Šteffek.

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

.

 

 

Čo si myslia v evanjelizačnom centre o astrológii?

Podľa slovenského evanjelizačného centra pre masmédia je Astrológia:  Veštenie podľa hviezd je jedným z najväčších satanových zaslepovacích prostriedkov na predpovedanie budúcnosti jednotlivcom či celému národu. Podľa postavenia hviezd sú zostavované horoskopy a vykladané znamenia hviezd.

Ruky preč od okultizmu
Paul F. Kiene
Povery, kúzla, okultizmus, či iné neduhy sú v našej krajine veľmi častým javom a príčinou, prečo nemôžu ľudia prijať Pána do svojho srdca. Aké nebezpečenstvo pre nás znamenajú, ale hlavne ako proti nim bojovať, to sa dozviete v tejto skromnej knižke. Otvorte a prečítajte si ju, aby ste sa ich zbavili, a tak si vytvorili nádej na večný život. (Prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.)
Cena: 18,- Sk

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

 

A čo si o tom myslím ja?

Okrem prekonania smrti ja medzi nebom  a zemou relatívne možné čokoľvek, ak nie všetko. Ľudská fantázia nepozná žiadne hranice a pokiaľ niekto chce zrealizovať svoje sny, tak to aj urobí, nič nie je nemožné, všetko sa dá, keď sa chce a je silná túžba v srdci, mysli a myšlienkach sústavne a vytrvalo. Až kým nepríde Pani Zubatá!

. [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

.

           

 

 

 

Odkazy

http://www.angelfire.com/poetry/angelrealm1/Blendlessenvanjet.html

http://members.lycos.nl/galaxy1/eigencreaties/eigencreaties.htm

http://www.veronica.host.sk/fytoterapia/zahr04.htm

http://www.energy.sk/sk/vyrobky/Audiron.asp

http://salvatka.webgarden.cz/liecive-rastliny

http://www.anotheroutlawdesign.com/

http://members.home.nl/falena/

http://members.home.nl/r.scharphof/

http://www.pijadesigns.com/CRO/CRO.htm

http://www.setsero.sohosted.com/Homepage.html

http://www.pijadesigns.com/PSPrad/Glitter/GLAn.htm

Elvis Presley: http://hettysplace.he.funpic.de/Elvis.htm

Bannery: http://hettysplace.he.funpic.de/Banners.htm

Johny Cash: http://hettysplace.he.funpic.de/J-Cash.htm

ttp://www.olzzon.com/g/g.php?a=s&i=g21-01238-0f

http://chezfranie.free.fr/monsiteweb/sommaire.htm

http://www.letterfromjesus.org/globalproject.html

Písmena: http://spiritbooks.thesitefights.com/cgi-

USA Michigan: http://home.planet.nl/~wal01336/

http://www.afrabio.sk/index.php?id=kapucinka

http://www.adriana-psp.com/tags%203.html

http://www.swtmelode.com/swtmelode.html

http://hettysplace.he.funpic.de/inhoud.htm

http://www.angelsthatcare.org/home.html

http://home.planet.nl/~bakk7505/

http://www.brigittastraver.nl/

http://www.adriana-psp.com//

http://www.pijadesigns.com/

http://www.fantasmina.com/

http://www.violaswebsite.nl//

http://www.sandystudio.net/

http://mirandaslog.punt.nl/

http://mediummartina.nl/

http://sandy.bloger.hr/

http://www.pspjet.nl/

http://www.blomsterlady.se/

http://www.birgittasplace.com/

http://www.birgittasplace.com/

http://www.mirca.dk/index_uk.htm

http://slnieckova.sk/bylinky/kapucinka-vacsia/

http://www.veronica.host.sk/fytoterapia/zahr04.htm

http://www.priateliazeme.sk/spz/?q=sk/biologicka-ochrana-rastlin

http://www.mariannespspsite.se/http://www.swtmelode.com/beauty/

hhttp://exoflora.mayday.sk/modules/news/article.php?storyid=208

Moje webové stránky

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Svet Bábik: http://svetbabik.czweb.org
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
Múdra ako  rádio:  
http://mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
CB rádioamatérske hobby:
http://agnesa.sweb.cz 
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Aishwarya Ray:
http://aishwarya.wz.cz 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org 
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org 
Svadba:
http://svadbask.unas.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Vianoce:
http://vianocesk.wz.cz 
Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz 

.

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]