wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

POVEDAL MURPHY O KONCI ROKA A O SILVESTRI

Novoročné predsavzatia sú rovnako zlé ako všetky ostatné.

Čo sa nestihlo pokaziť počas celého roka, pokazí sa na Nový rok.

Najhoršie človeka bolí hlava na Nový rok.

Najväčší hrmot spôsobujú rúcajúce sa vzdušné zámky novoročných predsavzatí.

 

O POHODE - PODOBY POHODY

Problém s pohodou je v tom, že si ju každý predstavuje inak.
Pohoda dôchodcu: nohy v teplých papučiach, mäso na tanieri a telenovela v telke.
Pohoda strednej generácie: víno, ženy, spev.
Pohoda nedávno narodených: cigaretka s trávou, laserová diskotéka a potom naháňačka v ukradnutom aute.
Už z tohto krátkeho výpočtu vidieť, predstava pohody sa radikálne mení s vekom. To však zďaleka nie všetko. Ak to zoberieme cez rôzne národy, dostaneme takýto obrázok:
Pohoda na slovenský spôsob
Nekonečný rad poldecákov, za ktoré netreba platiť a poriadne bolenie hlavy na druhý deň.
Pohoda na maďarský spôsob
Ústa rozpálené do biela červenou paprikou zalievané tokajským.
Pohoda na nemecký spôsob
Mercedes s pracovným stolíkom a prípojkou na internet.
Pohoda na francúzsky spôsob
Mladá milenka v posteli a staré víno na nočnom stolíku.
Pohoda na americký spôsob
Nohy na volante a poriadny hamburger v ruke.
Pohoda na český spôsob
Môcť si "močiť nohy" v potoku piva

PREDSTAVY O POHODE

Predstavy o pohode sa časom menia. Pre pračloveka bolo vrcholom pohody, keď si v suchej jaskyni lebedil na koži z mamuta pri blkotajúcom ohni. V jednej ruke držal stredne opečenú kosť z mamuta a v druhej blonďavú kosť s rozmermi 150-100-150 v tango kožke.
V starovekom |Ríme sa už predstavy o pohode posunuli viac od kvantity ku kvalite. Suchú jaskyňu nahradil parný kúpeľ, stredne opečenú kosť lastovičie hniezda na cibuľke, tango kožku tunika a blonďavú kosť čiernovláska s postavou pripomínajúcou džbán na víno. Za povšimnutie stojí predovšetkým prechod od tango kožky k tunike. Tunika je jedným z vrcholných vynálezov ľudstva. Na rozdiel od tango kožky pokrývajúcej len kritickú časť ženskej postavy, tunika zahaľuje celé telo a dáva priestor mužskej fantázii. Na druhej strane je splývavá, čím umožňuje držať fantáziu na uzde. A na tretej strane, potiahnutím jednej šnúrky bolo možné konfrontovať predstavy s realitou. Zlé jazyky tvrdia, že práve oná šnúrka je na príčine zániku tuniky i Ríma. Príliš jednoduché vyzliekanie Rimaniek zapríčinilo, že Rimania najskôr stratili chuť bojovať a po čase i odvahu ťahať za šnúrku.
Nemožno sa čudovať, že stredovek posunul kyvadlo pohody na opačnú stranu. Pohoda sa presunula z tohto na oný svet. A aby si ju človek zaslúžil, musel podstatnú časť života strávil kľačaním na studenej kostolnej dlážke.
Zhruba v tejto dobe sa ľudia začali deliť na rovných a rovnejších. Tí rovní zostali kľačať a tí rovnejší si za pár zlatiek kúpili odpustky, ktoré im zaručovali miesto v raji.
Z dnešného pohľadu to bol geniálny nápad a cirkev by zaň mala dostať ocenenenie "marketingový nápad tisícročia".
Ale nechajme oceňovanie na povolanejších a poďme sa pozrieť do novoveku. Tu možno rozlíšiť dve etapy: pred vynálezom telky a po vynáleze telky.
Pred vynálezom televízie existoval nespočetný rad podôb pohody a človek si mohol vybrať podľa svojej chuti a hĺbky medzi cestovaním, vymetaním barov, ukazovaním sa na divadelných premiérach atď.
Po príchode televízie sa pohoda obliekla do uniformy pozostávajúcej z diaľkového ovládania, mäkkého kresla, papúč, pukancov a fľašky piva.
Trochu deprimujúci obrázok, ale čo iné by sa dalo od uniformy očakávať.
A ako bude vyzerať pohoda v budúcnosti? Existuje niekoľko scenárov:
- vrátime sa k pravekej podobe pohody,
- vrátime sa k stredovej podobe pohody,
- budeme si pestovať TV pohodu dovtedy, kým sa naše IQ nevyrovná s IQ celebrít, alebo s IQ hojdacieho koňa.
Každý z týchto scenárov je zhruba rovnako pravdepodobný - časť mocných tohto sveta sa snaží svet vrátiť do doby kamennej, časť z ich sa snaží urobiť zo sveta jeden veľký kláštor a tá posledná časť tvrdo pracuje na tom, aby sa homo sapiens zmenil len na homo.
Kvôli úplnosti dodajme, že existuje maličká, ale predsa len šanca, že ľudom sa vráti zdravý rozum a za pohodu budú považovať napríklad čítanie dobrej knihy.

(zdroj: Mini zrnká pohody)

Z MURPHYHO ZÁKONNÍKA

Zákony, uvedené v tomto zákonníku, sú zákony s veľkým Z.

Zákony s veľkým Z majú časovo, priestorovo i personálne neohraničenú platnosť.

Zákony s veľkým Z sa vzťahujú na fyzické, právnické i éterické bytosti.

Zákony s veľkým Z nadobúdajú platnosť i účinnosť podľa vlastného uváženia.

Zákony s veľkým Z nadobúdajú platnosť i účinnosť bez podchádzajúceho varovania.

Zákony s veľkým Z majú názov, ktorý znie "Murphyho Zákony", skrátene "Murpháky", v skratke MZ.

Zákony s veľkým Z sa novelizujú samy od seba vždy vtedy, keď sa zdá, že ľudstvo má šancu nájsť cestu, ako ich obísť.

Zákony s veľkým Z sa poznajú podľa toho, že sú označené prívlastkom "Murphyho".

Zákony s veľkým Z nepoznajú výnimky, ani zľutovanie, platia rovnako pre miliardárov i bezdomovcov, policajtov i mysliteľov, poslancov i tých, čo sa ešte nenaučili klamať.

Zákony s veľkým Z sú podpísané svätou dvojicou - Matkou prírodou a Otcom životom.

Zákony s veľkým Z buď rešpektujete, alebo nerešpektujete. Oboje sa trestá doživotím - odsúdenec je odsúdený na súžitie s dôsledkami pôsobenia Murphyho Zákonov, a to bez nároku na odpustenie časti trestu za dobré správanie alebo príkladné súženie.

Trest za rešpektovanie i nerešpektovanie zákonov s veľkým Z sa odpykáva v centrálnom väzení, vo väzenskom žargóne nazývanom "svet".

VÝKLAD

Človek, ktorý sám seba v záchvate skromnosti označil za jedinú mysliacu korunu tvorstva, by si konečne mal uvedomiť, že nie je ničím iným ako ničotným pozemským červom, snažiacim sa uniknúť pred okovanou čižmou Zákonov, ktorá ho môže každú chvíľu zmeniť v ešte ničotnejšie "nič".
Tento človek by si mal pripomenúť osud vrabca z nasledovnej historky:

Vrabec, ktorý sa chcel pofrajeriť pred vrabčicou, sa v treskúcej zime vybral do hypermarketu pre maškrty.
Po ceste zamrzol a zostal ako kus ľadu ležať na ceste.
O chvíľu išla okolo krava Milka, zdvihla chvost - a v nasledujúcom okamihu sa vrabec ocitol v strede velikánskeho lajna.
Teplo lajna ho prebralo a začal sa driapať z neho von.
Ale beda - zbadala ho mačka Cilka, ktorá, zhodou okolností, bola tiež na ceste do hypermarketu.
Cilka najskôr vytiahla vrabca z lajna, potom ho zožrala, nakoniec si utrela fúzy a vrátila sa z polcesty spokojná domov.

Táto dnes už ľudstvu chronicky známa historka je skutočnou studnicou ponaučení v tom, že:
nevyplatí sa lietať privysoko,

ale tiež o tom, že:
nie každý, kto na teba hádže trus, je tvoj nepriateľ,

a ďalej o tom, že:
nie každý, kto ťa vytiahne zo svrabu, je tvoj priateľ,

a ešte aj o tom, že:
ak dvaja idú za tým istým cieľom, prvý môže byť len jeden,

a nakoniec o tom, že:
niekedy je lepšie vrátiť sa z polcesty.

To všetko dnes človek vie a zvysoka na to kašle dovtedy, kým ho neprikvačí jeden z nespočetných Zákonov s veľkým Z.

Pamätajte, že ako vždy, aj v tomto prípade platí:

"Neznalosť zákona neospravedlňuje."

(zdroj: Murphyho zákonník)

NOVOROČNÉ USTANOVENIA S KOMENTÁROM

Novoročné predsavzatia sú rovnako zlé ako všetky ostatné.
Komentár
V tomto prípade však existuje poľahčujúca okolnosť - boli prijímané v takmer beztiažovom stave.
Čo bublinka šampanského, to ďalší skok od reality.


Čo sa nestihlo pokaziť počas celého roka, pokazí sa na Nový rok.
Komentár
Dokaz o tom každoročne nájdeme v novoročnom prejave prezidenta a zvýšených účtoch za všetko, čo sa dá fakturovať a čo treba od nového roku platiť.

Najhoršie človeka bolí hlava na Nový rok.
Komentár
To je síce pravda, ale len dovtedy, kým si v novom roku nedáte znovu poriadne do nosa, lebo platí "klin sa klinom vybíja".

Najväčší hrmot spôsobujú rúcajúce sa vzdušné zámky novoročných predsavzatí.
Komentár
Niet na tom nič čudné - novoročné vzdušné zámky sú najväčšie. A keď sa taká kopa nezmyslov kotúľa dolu kopcom života, musí to byť poriadne počuť.

Dobrý začiatok neexistuje.
Komentár
Hlavne, ak ide o začiatok nového roka.

Dobre už bolo.
Komentár
Treba to chápať z tej optimistickejšej stránky: ešte stále nie je tak zle, že by nemohlo byť horšie.

Aj nový rok raz bude starý.
Komentár
Tak mu treba. Prečo by sme mali starnúť len my a on nie?!

Nič nevyzerá zblízka tak pekne, ako to vyzeralo z diaľky.
Komentár
Nový rok videný očami Silvestra je úplne iný, ako nový rok videný očami Nového roku.

Čo začalo dobre, skončí zle. Čo začalo zle skončí ešte horšie.
Komentár
Treba tomu rozumieť takto:
Ak sa Silvester začal úspešným otvorením fľašky šampanského, skončí bolením hlavy. Ak Nový rok začal bolením hlavy, skončí tým, že bude treba ísť do roboty. Naproti dobrá správa je že aj v roku 2009 bude sneh (ešte) stále zadarmo.

Ak má špagát jeden koniec, určite má aj druhý.
Komentár
Našťastie, na začiatku roka na ten druhý koniec nevidieť. Ináč by sme asi začiatok roka neoslavovali tak bujaro.

DOBRÁ SPRÁVA NA KONIEC

Koniec dobrý všetko dobré.

Ak sa vám zdá, že ten dobrý koniec je na začiatku roka ešte pekelne ďaleko, máte pravdu. Ale aspoň máte kopu času sa naň tešiť.
A nedajbože aj niečo robiť - aby ste si na konci roka mohli podať rovnaký inzerát, ako my:
"Mám vilu chatu, neviem, koľko áut a neviem, koľko miliónov v banke. Ženy na mňa letia a lekára som nevidel, ani nepamätám kedy."
Značka: Nikoho a nič nehľadám, len som vám chcel povedať, ako sa mám dobre.

Takže sa v novom roku majte aj vy dobre a pozor na zákony!

PF 2009

Ďakujem Vám za pozdravy, ktoré ste mi poslali e-mailom

 

Odkazy

Johny Cash: http://hettysplace.he.funpic.de/J-Cash.htm

ttp://www.olzzon.com/g/g.php?a=s&i=g21-01238-0f

http://chezfranie.free.fr/monsiteweb/sommaire.htm

http://www.letterfromjesus.org/globalproject.html

Písmena: http://spiritbooks.thesitefights.com/cgi-

USA Michigan: http://home.planet.nl/~wal01336/

http://www.afrabio.sk/index.php?id=kapucinka

http://www.adriana-psp.com/tags%203.html

http://www.swtmelode.com/swtmelode.html

http://hettysplace.he.funpic.de/inhoud.htm

http://www.angelsthatcare.org/home.html

http://home.planet.nl/~bakk7505/

http://www.brigittastraver.nl/

http://www.adriana-psp.com//

http://www.pijadesigns.com/

http://www.fantasmina.com/

http://www.violaswebsite.nl//

http://www.sandystudio.net/

http://mirandaslog.punt.nl/

http://mediummartina.nl/

http://sandy.bloger.hr/

http://www.pspjet.nl/

http://www.blomsterlady.se/

http://www.birgittasplace.com/

http://www.birgittasplace.com/

http://www.mirca.dk/index_uk.htm

http://slnieckova.sk/bylinky/kapucinka-vacsia/

http://www.veronica.host.sk/fytoterapia/zahr04.htm

http://www.priateliazeme.sk/spz/?q=sk/biologicka-ochrana-rastlin

http://www.mariannespspsite.se/http://www.swtmelode.com/beauty/

hhttp://exoflora.mayday.sk/modules/news/article.php?storyid=208

Moje webové stránky

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Svet Bábik:
http://svetbabik.czweb.org

Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
Múdra ako  rádio:
 http://mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
CB rádioamatérske hobby:
http://agnesa.sweb.cz 
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Aishwarya Ray:
http://aishwarya.wz.cz 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org 
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org 
Svadba:
http://svadbask.unas.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Vianoce:
http://vianocesk.wz.cz 
Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

cezmin@azet.sk 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]