wz

.[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

CHRISTMAS ALL THE YEAR
VIANOCE PO CELÝ ROK
 Tak možno povedať o človeku (ľuďoch), ktorému každý deň žiari úsmev na tvári ako slniečko na oblohe.

Modlitba

Nikolaj Gogoľ (1809 – 1852)

„Pane môj, učiň, aby moci Tvojej svätej milosti, bez únavy sa priblížili k Tebe.
Neponechávaj ma samotného, ani na chvíľu môjho žitia.
Buď so mnou v práci, pre ktorú povolal si ma do života;
ja zas plný svojej povinnosti celý budem v Tebe.
Otče môj, kiež deň a noc oči mojej duše vidia výlučne Teba.
Učiň, aby moja duša, prebývajúca v tomto údolí, ľahostajná bola ku všetkému, okrem Teba jediného.
Nech moje srdce nevníma akékoľvek pokušenia, ktoré sú mámením zlého, a zasievaj zmätok do mojej duše.
Nech nevkladám nádej do nikoho, len do Teba jediného, Pane môj a Vládca.
Verím, že jedine Ty máš moc pozdvihnúť dušu moju.
Verím, že dielo mojich rúk nevzniklo pričinením môjho rozumu, ale Tvojej svätej vôle.
Ty poslal si mi myšlienku o ňom, vďaka Tebe dozrela ona vo mne a daroval si mi silu, aby som to, čo si mi vnúkol, doviedol do konca.
Robíš všetko pre moje vykúpenie:
I trápenie posielaš, aby obmäkčilo moje srdce.
Prenasledovanie, aby som sa častejšie na Teba obracal.
Vďaka za dar lásky, aký mám k Tebe.
Nech sa umocňuje a rozkvitá v mojej duši, ktorá bez únavy chváli sväté meno Tvoje, vyslovované teraz i vždycky až na veky vekov, amen.

Pieseň Tichá noc, svätá noc = čaro Vianoc už takmer dve storočia

História piesne Tichá noc, svätá noc... začala svoju púť v Rakúsku na Vianoce v roku 1818 a bola preložená do už viac ako 73 jazykov sveta.

Keď rakúske mestečko Oberndorf žilo naplno prípravami na vianočné sviatky v decembri roku 1818, miestny učiteľ a organista oberndorfského kostola sv. Mikuláša Franz Gruber sa rozhodol skontrolovať organ a... stalo sa... V organe to zlovestne zaškrípalo, zahrkotalo a hotovo! Hľadaním chyby zistil, že vinníkom tejto prekérnej situácie nie je nikto iný, ako celá kostolná kolónia myší, ktorá si urobila slávnostnú predvianočnú večeru z mechov organu. Čo sa dialo v mozgu učiteľa nevedno, no výsledkom bola prosba o pomoc práve známeho milovníka hudby, kaplana Mohra. Zložil báseň, teda text piesne, ktorý začínal:  "Stille Nacht, heilige Nacht..." a s radosťou i vďačne ju priniesol už ako vianočný darček svojmu učiteľovi Franzovi Xaverovi Gruberovi.  Gruber hlboko dojatý jej nádherným posolstvom pokoja a lásky, si sadol a za necelú hodinku skomponoval na slová básne kaplana Jozefa Mohra nesmrteľnú melódiu...
Obaja autori sa vo svätú noc roku 1818 vydali na cestu z Arnsdorfu (kde bol Gruber učiteľom) do Oberndorfu v
salzburgskom okrese (v Salzburgu účinkoval známy skladateľ Mozart), tam v kostole svätého Michala mal kaplan Josef Mohr slúžiť polnočnú svätú omšu. Keďže organ vypovedal svoju službu pri posledných rorátoch, učiteľ vzal so sebou gitaru, aby po svätej omši vianočnú pieseň nacvičil s veriacimi. Po svätej omši bas spieval Gruber, tenor Mohr, na konci každej slohy sa pripojil detský zbor a ľud. Táto novátorska produkcia neznámej koledy vyvolala u miestneho konzervatívneho publika takmer škandál, ale veriaci odchádzali domov hlboko nadšení - netušiac, že ich nová vianočná pieseň Stille Nacht, heilige Nacht sa začne rýchlo šíriť a stane takou svetoznámou a obľúbenou. Práve pokazený organ  (vlastne pôvodne pestrý jedálniček kostolných myší) dopomohol k tomu, že sa pieseň začala rýchlo šíriť aj do ďalších miest a končín sveta. Totiž organársky majster z Zillertalu, ktorého zavolali, aby opravil pokazený organ, tu počul spievať novú pieseň, naučil sa ju a priniesol ju do svojej dedinky. V dedine bol obuvník, ktorý mal hudobný sluch. Pieseň sa rýchlo naučil a potom, keď predával po trhoch svoje obuvnícke výrobky, aby prilákal zákazníkov, začal najprv spievať spomenutú pieseň. Keď sa ľudia zhromaždili okolo neho, potom začal ponúkať a predávať svoj tovar. Tento spôsob si osvojili aj iní predavači, a tak pieseň prenikala ďalej a ďalej.  O nejaký čas si prerazila cestu aj za hranice rodného Rakúska, v tlači sa objavila vianočná pieseň až v roku 1840. V uvedenom roku  1840 ju "dali do obehu" v Drážďanoch, o ďalších tridsať rokov v Amerike a Angličania ju importovali do svojej indickej kolónie. A onedlho jej prisúdili titul “najkrajšia pieseň sveta“ a plným právom, veď je neprekonateľnou nositeľkou tajomnej hĺbky a sily zrodu...

Kaplán Josef Mohr

Narodil sa  11. novembra 1792 Anne Schoiberovej a Josefovi Franzovi Mohrovi v meste Salzburg.  I po hudobnej stránke nadaný vyštudoval teológiu, v roku 1817 bol vysvätený za kňaza a stal sa kaplánom v Oberndorfe, neďaleko Salzburgu.  Okrem spomínaného Oberndorfu pôsobil aj vo Wagraime, kde ako vikár   5. 12. 1848 zomrel. Jeho hrob je stálym cieľom domácich a zahraničných pútnikov. 

Učiteľ a organista František Xaver Gruber

Uzrel svetlo sveta 25. novembra 1787 v dedinke Unterwetzburg ako tretie dieťa chudobného tkáča. Otec o jeho talente a láske k hudbe nechcel ani počuť. Miestny učiteľ, vidiac zvláštne chlapcovo nadanie, ho popri školských predmetoch oboznamoval i s hudbou. Keď sa o tom dozvedel otec, prišiel do školy a učiteľovi vyčítal, že nechce mať zo syna žobravého muzikanta, ale statočného tkáča, ktorý by raz po ňom prevzal remeslo. Preto malý František musel otcovi pomáhať namotávať priadzu na cievky, na krosnách nakrúcať návoj a tak pomáhať otcovi pri remesle. Keď býval s prácou hotový, rád sa vytratil ku svojmu učiteľovi, ktorý ho učil poznávať noty a hrať na organe. Raz sa stalo, že učiteľ ochorel a na organe nemal kto hrať. Na odporúčanie učiteľa hral na organe s takým úspechom, že vzbudil mimoriadny obdiv všetkých veriacich. Dvanásťročný chlapec hral tak nádherne, že sa to zapáčilo aj jeho otcovi, ktorý potom dovolil, aby sa chlapec mohol ďalej slobodne vzdelávať. Otec mu potom sám kúpil harmónium, aby sa i doma mohol cvičiť v hudbe. Po štúdiach roku 1807 nastúpil na svoje prvé miesto v dedinke Arnsdorf. Po deviatich rokoch ho povolali do Oberndorfu ako výpomocného organistu, kde nadviazal srdečné styky s kaplánom Mohrom. Tu pôsobil spolu s kaplanom do roku 1825. Štyri roky potom účinkoval ako učiteľ v Berndorfe. Potom sa stal regenschorm - správcom chóru v mestečku Halleine, kde 7. júna 1863 zomrel ako sedemdesiatšesťročný. Gruber zložil ešte asi desať cirkevných kompozícií - približne deväťdesiat náboženských skladieb. Na oboch autorov sa stále spomína. Na škole v Arnsdorfe je pamätná tabuľa, že tam je rodisko piesne Tichá noc... Dom, v ktorom zomrel komponista, zdobí jeho jeho busta.
A tak táto pieseň obohatila všetky kresťanské spevníky sveta a veriaci ju všade pri polnočnej svätej omši a počas vianočného obdobia veľmi radi spievajú, lebo ona dotvára ozajstnú vianočnú atmosféru. Pôvodne rakúska vianočná pieseň Tichá noc, svätá noc sa tak stala posolstvom medzi národmi sveta a majetkom kresťanov na celej zemeguli.

P. S.

Autori svetoznámej piesne Tichá noc nedostali nikdy žiadnu odmenu a Jozef Mohr dokonca zomrel v takej chudobe, že ho pochovali na obecné trovy. Jedinou a nesmrteľnou odmenou sa stal pre oboch autorov úspech pesničky - ľudia ju spievali v kostole pri jasličkách a pri stromčeku i počas putovania za výslužkou od domu k domu.

Ako to je dnes?

V čase Vianoc prúdia do Oberndorfu - rodiska Tichej noci - procesie návštevníkov, aby si v miestnom kostole ("na tvare miesta") zaspievali slávnu koledu. Portréty autorov Tichej noci sa dostali aj na rakúsku poštovú známku (spolu s notami a textom začiatku piesne) a v obci Christkindl pečiatkujú listové zásielky vianočným znakom s prvými taktami Stille Nacht...

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

   

NA CELOM SVETE NAJZNÁMEJŠIA PIESEŇ JE

 "TICHÁ NOC..."

 

Kaplnka

Stille Nacht – NEMECKO

1. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute hoch heilige Paar.
Holder Knab' im lockigen Haar,
|: Schlafe in himmlischer Ruh! :|


2. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb' aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund'.
|: Jesus in deiner Geburt! :|


3. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höhn,
Uns der Gnaden Fülle läßt sehn,
|: Jesum in Menschengestalt! :|


4. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Wo sich heut alle Macht
Väterlicher Liebe ergoß,
Und als Bruder huldvoll umschloß
|: Jesus die Völker der Welt! :|


5. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Lange schon uns bedacht,
Als der Herr vom Grimme befreit
In der Väter urgrauer Zeit
|: Aller Welt Schonung verhieß! :|


6. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Alleluja,
Tönt es laut bei Ferne und Nah:
|: "Jesus der Retter ist da!" :|

 

STILLE NACHT Fonetická verzia
STILLE NACHT
(Phonetic, to be read as English)

 1. Shteal_lay Nahcht! Hi_lee_gay Nahcht!
Ah_lays shlayft; ine_sahm wahcht
Noor dahs trou_tay hi_lee_gay Paar.
Hole_dare Knahb' eem low_kig_ten Haar,
|: Shlah_fay in him_lish_air Roo! :|


2. Shteal_lay Nahcht! Hi_lee_gay Nacht!
Goat_es Sown, oh we lahcht
Leeb' ows die_nem get_leech_en Moond,
Dah oons shlaygt dee rett_en_day Shtoond'.
|: Yay_soos in die_ner Gay_boort! :|


3. Shteal_lay Nahcht! Hi_lee_gay Nacht!
Dee dare Velt Hile gay_brahcht,
Ows days Him_els gol_day_nen Heyn,
Oons dare Gnah_den Fillay lesst sayn,
|: Yay_soom in Men_shen_gay_stalt! :|


4. Shteal_lay Nahcht! Hi_lee_gay Nacht!
Woe seech height all_eh Mahcht
Fay_ter_lee_cher Leebay air_goss,
Oond als Broodair hoold_fall oom_shloss
|: Yay_sus dee Felker dair Velt! :|


5. Shteal_lay Nahcht! Hi_lee_gay Nacht!
Lahng_ey schown oons bay_dahcht,
Ols dare Hair fom Grim_may bay_fright
In dare Fay_ter oor_grau_er tzite
|: Oller Velt Show_nung fair_hees! :|


6. Shteal_lay Nahcht! Hi_lee_gay Nacht!
Here_ten airst koond_gay_mahcht
Doorch dare Ayng_el Alleluja,
Taynt eys lout bay Fair_nay oond naw:
|: "Yay_sus dare Retter eest dah!" :|

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Tichá noc, svätá noc

Po slovensky
 

Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky ticho spí, sní.

Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!

Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar
božsky rosieva v jasličkách tam:
bije záchranná hodina nám
v tvojom zrodení, Boh, Syn,
Ježiško, Láska, Boh, Syn!

Tichá noc, svatá noc!
 

Po česky

Tichá noc, svatá noc!
Jala lid v blahý klid
Dvě jen srdcí tu v Betlémé bdí,
hvězdy při úsvitu u jeslí dlí,
V nichž malé děťátko spí,
V nichž malé děťátko spí,

Tichá noc, svatá noc!
Co anděl vyprávěl,
Přised s jasností v pastýřuv stan,
Zní již s výsosti, s všech země stran:
„Vám je dnes Spasitel dán,
přišel Kristus Pán!“

Tichá noc, svatá noc!
Boží láska, si s úsměvem hrá
zpod zlaté řasy k nám vyzírá,
vstříc mu vděčně plá,
vstříc mu vděčně plá!“

DIRECT TRANSLATION INTO ENGLISH
Translated by Bettina Klein

Silent Night! Holy Night!
All is calm, all is bright
Round yon godly tender pair.
Holy infant with curly hair,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.
Silent Night! Holy Night!
Son of God, love's pure light
Radiant beams from thy holy face,
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord at thy birth
Jesus, Lord at thy birth.
Silent Night! Holy Night!
Brought the world gracious light,
Down from heaven's golden height
Comes to us the glorious sight:
Jesus, as one of mankind,
Jesus, as one of mankind.
Silent Night! Holy Night!
By his love, by his might
God our Father us has graced,
As a brother gently embraced
Jesus, all nations on earth,
Jesus, all nations on earth.
Silent Night! Holy Night!
Long ago, minding our plight
God the world from misery freed,
In the dark age of our fathers decreed:
All the world redeemed,
All the world redeemed.
Silent Night! Holy Night!
Shepherds first saw the sight
Of angels singing alleluia
Calling clearly near and far:
Christ, the saviour is born,
Christ the Saviour is born.

Submitted by: Christoph Enzinger, Frank Petersohn and the Salzburg Silent Night Museum

Silent Night
 

Silent night! Holy night!
All's asleep, one sole light,
Just the faithful and holy pair,
Lovely boy-child with curly hair,
Sleep in heavenly peace!
Sleep in heavenly peace!

Silent night! Holy night!
God's Son laughs, o how bright.
Love from your holy lips shines clear,
As the dawn of salvation draws near,
Jesus, Lord, with your birth!
Jesus, Lord, with your birth!

Silent night! Holy night!
Brought the world peace tonight,
From the heavens' golden height
Shows the grace of His holy might
Jesus, as man on this earth!
Jesus, as man on this earth!

Silent night! holy night!
Where today all the might
Of His fatherly love us graced
And then Jesus, as brother embraced.
All the peoples on earth!
All the peoples on earth!

Silent night! Holy night!
Long we hoped that He might,
As our Lord, free us of wrath,
Since times of our fathers He hath
Promised to spare all mankind!
Promised to spare all mankind!

Silent night! Holy night!
Sheperds first see the sight.
Told by angelic Alleluja,
Sounding everywhere, both near and far:
"Christ the Savior is here!"
"Christ the Savior is here!"

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Layla shalev,
layla qadosh!
 

1. Layla shalév, layla qadosh!
Ha'olam kullo yashshén.
'Al yad tinoq malle'chén
zug qadosh nimtsa' 'er
numa shakhav bimnuchát 'El
bekheq Miryam 'Alma 'Em.
2. Layla shalév, layla qadosh!
Mekhayyékh 'Eloa Bén
'ahavat 'El 'al siftotav
umvasserot hen hayeshu 'a
Iedatekha 'Immanu'el
hevi'a 'or lattevel
3. Layla shalév, layla qadosh!
Bo nolad haggo 'el.
Mimmerome shamé hashshamaim,
Shasde 'El yoredim kemaim
Lekhapper khat 'e 'enosh
Ulhazilo me 'ush
4. Layla shalév, layla qadosh!
Bo Avinu shebashamaim
Ahavato hibbia' 'al
kol 'adam 'al pené tével
be-Yeshua' Beno go 'el -
Halleluya 'Immanu'él.

5. Layla shalév, layla qadosh!
Mibberi 'at ha' olam
yah hivtiakh la'avotenu
migge zalmavet lehazilénu
Rakhamim lekhol 'adam
khasdo al kol ha olam.

6. Layla shalév, layla qadosh!
Lero' im hammal 'akhim
habbesora lahem mevasserim
uvitru'a hem amkhrizim
"Nolad hallyla haggo 'el!
Halleluya 'Immanu'él!"

Silent Night

Silent Night! Holy Night!
All is calm, all is bright
Round yon godly tender pair.
Holy infant with curly hair,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.

Silent Night! Holy Night!
Son of God, love's pure light
Radiant beams from thy holy face,
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord at thy birth
Jesus, Lord at thy birth.

Silent Night! Holy Night!
Brought the world gracious light,
Down from heaven's golden height
Comes to us the glorious sight:
Jesus, as one of mankind,
Jesus, as one of mankind.

Silent Night! Holy Night!
By his love, by his might
God our Father us has graced,
As a brother gently embraced
Jesus, all nations on earth,
Jesus, all nations on earth.

Silent Night! Holy Night!
Long ago, minding our plight
God the world from misery freed,
In the dark age of our fathers decreed:
All the world redeemed,
All the world redeemed.

Silent Night! Holy Night!
Shepherds first saw the sight
Of angels singing alleluia
Calling clearly near and far:
Christ, the saviour is born,
Christ the Saviour is born.

Sancta nox,
placida nox - latinsky
 

1. Sancta nox, placida nox!
Nusquam est ulla vox;
Par sanctissimum vigilat,
Crispo crine quieti se dat
Puer dulcissimus,
Puer dulcissimus. 

2. Sancta nox, placida nox!
Certior fit pastor mox
Angelorum alleluia;
Sonat voce clarissima
Iesus salvator adest,
Iesus salvator adest. 

3. Sancta nox, placida nox!
Nate Dei, suavis vox
Manat ex ore sanctissimo,
Cum is nobis auxilio,
Christe, natalibus,
Christe, natalibus.

Cicha noc,
święta noc - POĽSKO
 

Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem,
a u żłobka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta,
nad Dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,
pastuszkowie od swych trzód
biegną wielce zadziwieni,
za anielskim głosem pieni,
gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,
narodzony Boży Syn,
Pan wielkieko majestatu
niesie dziś całemu światu
odkupienie win.


[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

.

Cicha noc,
święta noc - Poľsko
 

Cicha noc, święta noc
wszystko śpi, atoli
Czuwa Józef i Maryja
Niech więc Boska ich Dziecina
W błogim pokoju śpi.

Cicha noc, święta noc
Tobie cześć, chcemy nieść
Boś pastuszkom oznajmiony
przez Anielskie Alleluja
Jezu witamy Cię

Cicha noc, święta noc
Boże nasz, serca masz
Radość sprawia nam nowina
że nadeszła ta godzina
w którejś narodził się

.

Tykha nich,
svyata nich (UKRAJINA)
 

Tykha nich, svyata nich
Yasnist' bye vid zirnyts'
Dytynon'ka presvyata
Taka yasna mov zorya
Spochyvaye u sni
Spochyvaye u sni

Tykha nich, svyata nich
Hey utrit' slozy z vich
Bo Syn Bozhyy' yde do nas
Tsilyy' svit lubovyu spas
Vitay svyate dytia
Vitay svyate dytia

Tykha nich, svyata nich
Yasnyy' blysk z neba bye
V ludskim tili Bozhyy' Syn
Pryy'shov nyni v Vefleyem
Shchob spasty tsilyy' svit
Shchob spasty tsilyy' svit

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Tsihaya noch,
dziwnaya noch - BIELORUSKO

 

Cichaja noč, dziŭnaja noč,
Dremle ŭsio, dyj nia śpić.
Pa-nad žołabam Panna stajić,
Na Dziciatka z uśmieškaj hladzić
Radaść u sercach haryć,
Radaść u sercach haryć.

Cichaja noč, dziŭnaja noč,
Hołas ź nieba zyšoŭ:
«Siońnia nam naradziŭsia Chrystos,
Ad hrachoŭ Jon zbaŭleńnie prynios.
Praŭda praročych słoŭ,
Praŭda praročych słoŭ.»

Cichaja noč, dziŭnaja noč,
Anioł vioŭ pastuškoŭ
Da chlavočka, tam, dzie Božy Syn
Mieŭ pałac ŭ čas Svajich naradzin
Horšy za biedakoŭ,
Horšy za biedakoŭ.

 

Csendes Éj,
CSENDES ÉJ – MAĎARSKO

 

Csendes éj! Szentséges éj!
Mindenek nyugta mély;
Nincs fenn más, csak
a Szent szülepár,
Drága kisdedük álmainál,
Szent Fiú, aludjál,
szent Fiú aludjál!

Csendes éj! Szentséges éj!
Angyalok hangja kél;
Halld a mennyei halleluját,
Szerte zengi e drága szavát,
Krisztus megszabadit,
Krisztus megszabadit!

Csendes éj! Szentséges éj!
Sziv örülj, higyj, remélj!
Isten Szent Fia hinti reád,
Ajka vigyszt adó mosolyát,
Krisztus megszületett,
Krisztus megszületett!

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Csendes Éj,
CSENDES ÉJ – MAĎARSKO

Csendej éj, szentséges éj,
Szunnyad már minden lény,
Csak a szent család virraszt ébren
Égi kisded csak aludj szépen
Mennyei álom ölén
Mennyei álom ölénCsendes éj
Csendes éj, szentséges éj!
Mindenek álma mély.
Nincs fenn más, csak a szent szülõ pár
Drága kisdedük álmainál.
Szent Fiú aludjál,
Szent Fiú aludjál.

Csendes éj, szentséges éj!
Angyalok hangja kél,
Halld a mennyei alleluját,
Szerte zengi e drága szavát:
Krisztus megszabadít,
Krisztus megszabadítŭ.

 

Csendes éj

Csendes éj, szentséges éj
A nagyvilág álmodik még
Nincs ébren más, csak a szülõi pár
Göndörhajú gyermekük jászolánál
Álmát õrzi az éj
Álmát õrzi az éj

Csendes éj, szentséges éj
Angyalok hangja kél
Szól a mennyei halleluja
Itt van már köztünk az Isten fia
Jézusunk megszabadít
Jézusunk megszabadít

Csendes éj, szentséges éj
Szívünk még remél
A megváltó gyermek hinti le ránk
Alvókat vigasztaló mosolyát
Jézusunk békét ígér
Jézusunk békét ígér.

.

Shetja natë - ALBÁNSKY (foneticky)
Shetja natë
Shetja natë e lumja natë
krejt janë fjetë veç kanë mbetë
shën Jozefi dhe Zoja Mri
rahatojnë te bukrin Fmi:
Flej me t’ambël gjum,
flej me t’ambël gjum.

Shejtja natë e bukra natë
Krishti Fmi Zojës Mri
qe, në prehen sa mirë po rri,
ejtë këndojnë me brohori:
Erdh i lum Mesi,
Erdh i lum Mesi!

Shetja natë e lumja natë
me shpejti vin bari
me shique ket bukuri
me adorue njiket Fmi:
Krishtin plot dashni,
Krishtin plot dashni.

Shejtja natë e bukra natë
o njerzim plot gëzim
heq mjerimin ti me shpejtim
kqyr ket Fmi, qi me ngushllim:
mbushi botën mbar,
mbushi botën mbar.r.

Natë e shenjtë!
Natë e qetë! – ALBÁNSKY

 

Natë e shenjtë! Natë e qetë!
Janë në gjumë njer'zit krejt
Vetëm Jozefi edhe Maria
Janë të zgjuar me të shenjtin fëmijë
Fli me paqen qiellore!
Fli me paqen qiellore!Natë e shenjtë! Natë e qetë!
Ç'dashuri! Zoti vetë
Si një foshnjë na u zbulua
Plot hare për të na shpëtuar
Ja, Jezusi u lind
Ja, Jezusi u lindNatë e shenjtë! Natë e qetë!
Ca barinj me të shpejtë
Lajmet e engjëjve i dëgjuan
Edhe në Bethlehem vrapuan
Shpëtimtari u lind!
Shpëtimtari u lind!


.

CSENDES ÉJ, ÁLMODÓ ÉJ - MAĎARSKY
 

Csendes éj, álmodó éj
Szenteste van, s a gyertya ég
Itt van karácsony, ünnepelünk
Azt hogy Jézusunk itt van velünk
József és Mária gyermeke
Dicsőség megszületett

Három királyok hírül hozák
Láttak ők nagy csodát
Fenn az égbolton kigyúlt egy fény
Isteni üzenet, áldás, remény
Megváltónk Úrjézus megjövé
Szíve örökké tiéd

Sveta Noč - SLOVINSKY
 

Sveta noc, blazena noc
vse ze spi je polnoc
le devica z Jozefom tam
v hlevcu varje detece nam
spavaj dete sladko
spavaj dete sladko

Sveta noc, blazena noc
prisla je k nam pomoc
dete bozje v jaslih lezi
gresni zemlji radost deli
rojen je resenik
rojen je resenik

Sveta noc, blazena noc
radostno pevajoc
angeli gospoda slave
mir ljudem na zemlji zele
clovek zdaj si otet
clovek zdaj si otet

Kiyoshi kono yoru - JAPONSKY
 

TAKEN FROM: Sanbika 109
Kiyoshi kono yoru hoshi wa hikari
sukui nomiko wa mabune no naka ni
nemuri tamo-o. itoyasuku.

Kiyoshi kono yoru mitsuge ukeshi
makibitotachi wa miko no mimae ni
nukazukinu, kashikomite.

Kiyoshi kono yoru miko no emi ni,
megumi no miyo no ashita no hikari
kagayakeri, hogarakani.

Submitted by: Rod Thomas and Hirotaka Tokuhiro

Sveta Noč - SLOVINSKY

Sveta noč, blažena noč
vse že spi, je polnoč
le devica z Jožefom tam
v hlevcu varje detece nam
spavaj dete sladkó
spavaj dete sladkó

Sveta noč, blažena noč
príšla je k nam pomoč
dete božje v jaslih leži
grešni zemlji radost deli
rojen je rešenik
rojen je rešenik

Sveta noč, blažena noč
radostno pevajoč
angeli gospoda slavé
mir ljudem na zemlji želé
človek zdaj si otet
človek zdaj si otet

 

Noche de paz -

španielsky


Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor.
Entre sus astros que esparcen su luz
Bella anunciando al niñito Jesús
Brilla la estrella de paz
Brilla la estrella de paz

Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor
Sólo velan en la oscuridad
Los pastores que en el campo están;
Y la estrella de Belén
Y la estrella de Belén

Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor;
sobre el santo niño Jesús
Una estrella esparce su luz,
Brilla sobre el Rey
Brilla sobre el Rey.

Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor
Fieles velando allí en Belén
Los pastores, la madre también.
Y la estrella de paz
Y la estrella de paz

Noche de paz,

Noche de amor

- ŠPANIELSKY

Noche de paz, Noche de amor
Llena el cielo un resplandor
En la altura resuena un cantar
Os anuncia una dicha sin par
Que en la tierra ha nacido Dios
Hoy en Belén de Judá

 

Noche de paz, Noche de amor
Claro sol, brilla ya
Y los ángeles cantando están
Gloria a Dios, gloria al rey celestial
Duerme Niño Jesús
Duerme el Niño Jesús

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

.

Astro del ciel - TALIANSKY

 Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu che i Vati da lungi sognar,
Tu che angeliche voci nunziar,
luce dona alle genti
pace infondi nei cuor!
luce dona alle genti,
pace infondi nei cuor!


Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo, mistico fior,
luce dona alle genti,
pace infondi nei cuor!
luce dona alle genti,
pace infondi nei cuor!


Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l'error,
Tu sol nato a parlare d'amor,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor!
luce dona alle genti,
pace infondi nei cuor!

Submitted by: Jean Rowsell, Stille Nacht Museum Arnsdorf, (http://members.aon.at/f.x.gruber-museum-arnsdorf/)   Salzburg Silent Night Museum and Rick Strong

Stilla natt, heliga natt - ŠVÉDSKY
 

Stilla natt, heliga natt!
Allt är frid. Stjärnan blid
skiner på barnet i stallets strå
och de vakande fromma två.
Kristus till Jorden är kommen,
oss är en frälsare född.

Stora stund, heliga stund!
Änglars här slår sin rund
kring de vaktande
herdars hjord,
rymden ljuder av glädjens ord:
Kristus till Jorden är kommen,
eder är Frälsaren född.

Stilla natt, heliga natt!
Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimman
för Världen slår,
nu begynner vårt jubelår.
Kristus till Jorden är kommen,
oss är en frälsare född.

Stilla natt, heliga natt.
Världen all slumrar still.
Ensamt vakar det heliga par.
Hulda barnet med ljuvligt namn
//: slumrar i moderlig famn ://.

Stilla natt, heliga natt.
Änglars bud, himlaljud,
du för herdarna kungjort en gĺng.
Ännu ljuder den himmelska sĺng:
//: Frälsaren kommen nu är ://.

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Stille natt  - NORSKY  - Nynorsk)
Translation by: Erik Hillestad, 1991

Stille natt - heilage natt!
Alt har svevn og mørker tatt.
Trufast vaker dei heilage to,
varsamt voggar dei barnet til ro.
Jorda tar himlen i famn.
Jorda tar himlen i famn.

Stille natt - heilage natt!
Barnet er vår største skatt.
Hyrding vaknar av gåtefull klang.
Natta tonar av englanes sang:
Kristus vår Frelsar er fødd!
Kristus vår Frelsar er fødd!

Stille natt - heilage natt!
Gud gjev jorda voni att.
Himlen smiler frå barnet sin munn,
kjem oss nær i ei frelsande stund;
vier Guds framtid til vår,
vier Guds framtid til vår.

Submitted by: Jon Grepstad, Herman Ranes, Eilov Runnestø, Henrik Grotle and Mikael Bjerregaard

Stille natt! Heilage natt!
(NORWEGIAN - Nynorsk)Stille natt! Heilage natt!
Alle sov, eine att
sit dei unge, dei utvalde to,
ser på barnet, så lukkeleg no:
Sov i himmelsæl ro!
Sov i himmelsæl ro!Stille natt! Heilage natt!
Hyrdingar får høyra radt:
Frå den himmelske englehær
tonar til dei frå fjern og nær:
Krist, vår Frelsar, er her!
Krist, vår Frelsar er her!Stille natt! Heilage nau!
Jesusbarnet vår dyre skatt!
Kjærleik lyser frå bodskapsord
til dei lengtande folk på jord.
Jesus er gåva vår stor!
Jesus er gåva vår stor!.

Glade jul, dejlige jul - DÁNSKY)
LYRICS BY: B.S. Ingemann (1850)

Glade jul, dejlige jul,
engle daler ned i skjul!
Hid de flyver med paradis grønt,
hvor de ser, hvad for Gud er kønt,
lønlig iblandt os de gaar.

Julefryd, evige fryd,
hellig sang med himmelsk lyd!
Det er englene, hyrderne så,
dengang Herren i krybben lå,
evig er englenes sang.

Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blandt os bor!
Engle sjunger om barnet så smukt,
han har Himmerigs dør oplukt,
salig er englenes sang.

Salig fred, himmelsk fred,
toner julenat herned!
Engle bringer til store og små
bud om ham, som i krybben lå;
fryd dig, hver sjæl, han har frelst!

 

Stille nat, hellige nat - DÁNSKY

Stille nat, hellige nat,
frelsen kommer til jorden brat,
mennesker sover, mens underet sker,
kun Maria og Josef det ser,
barnet i Betlehems stald.Stille nat, hellige nat,
englesang over mark og krat,
hyrder vågner i undren stor;
verdens frelser iblandt os bor!
Åbnet er himmerigs port.Stille nat, himmelens fred
bringer Jesus Krist herned,
barnet smiler ved moders bryst,
smiler alverden til glæde og trost,
frelsen er kommet til jord!.

Submitted by: Preben Vang and Gunnar Bach Pedersen 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Hiimlik nåcht, hili nåcht  (NORTH FRISIAN / MOORING)
From the book: Ernst Martin Dahl (Hrsg.): “Loowe nü e Hiire”, Bräist/Bredstedt 2000.

Hiimlik nåcht, hili nåcht! Åles sleept, iinjlik wåcht 
Josef än Maria fernäid:
Önj en bousem, deer as tuläid
dåt latj Jesusbjarn, dåt latj Jesusbjarn.

Hiimlik nåcht, hili nåcht! 
Teelt dåt fröilik boose herüt:
Manschne, wees duch åål ünferknüt,
lök dåt Jesusbjarn, lök dåt Jesusbjarn!

Hiimlik nåcht, hili nåcht! Jördre aw schäipewåcht
wårde foon dåt hamelsjåcht trung,
fülie eefter e äänglesung
tu dåt Jesusbjarn, tu dåt Jesusbjarn.

 

Jouluyö, juhlayö - FÍNSKY

Jouluyö!Juhlayö!
Päättynyt kaikk' on työ,
Kaks vain valveill' on puolisoa
lapsen herttaisen nukkuessa,
/:seimikätkyessään.:/

Jouluyö!Juhlayö!
Paimenill' yksin työ,
enkel taivaasta ilmoitti heill':
suuri koittanut riemu on teill'!
/:Kristus syntynyt on!:/

Jouluyö!Juhlayö!
Täytetty nyt on työ.
Olkoon kunnia Jumalalle!
Maassa rauha, myös ihmisille
/:olkoon suosio suur!:/
Submitted by: Sixten .

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Voici Noël, ô douce nuit!
(FRENCH)

 

HYMNAL OF SWISS REFORMED CHURCH
(Words: M.Melley-Rochat, 1864)

1. Voici Noël, ô douce nuit!
L'étoile est là, qui nous conduit:
Allons donc tous, avec les mages,
Porter à Jésus nos hommages
Car l'enfant nous est né,
Le Fils nous est donné!

2. Voici Noël, ô quel beau jour!
Jésus est né! quel grand amour!
C'est pour nous qu'il vient sur la terre,
Qu'il prend sur lui notre misère.
Un Sauveur nous est né,
Le Fils nous est donné!

3.Voici Noël!ne craignons pas,
Car Dieu nous dit: «Paix ici-bas!
Bienveillance envers tous les hommes!»
Pour nous aussi, tels que nous sommes,
Un Sauveur nous est né,
Le Fils nous est donné!

Belle nuit (FRENCH)

Belle nuit, sante nuit
Tout s'endort,
plus de bruit
Veile seul, le couple sacré
Doux enfant aux fins checeux
|: sous ces yeux vigilants :|

Belle nuit, sante nuit
Dans les champs, les bergers
Par les anges advertis
Font partout retentir leur voix
|: Le sauveur vient de naître :|

Belle Nuit, sante nuit
Mon Jésus bien aimé
Quel sourire dans tes yeux
Tandis que pour l'homme,
Sonne l'heure sainte
L'heure du salut! .

 

Sankta Nokt' (Stille Nacht) -ESPERANTSKY

Paca nokt', sankta nokt',
Brila lum' sur la mont';
Jen la Infano kun ama Patrin';
Dolĉe Ŝi flustras lulante Lin,
"Dormu en ĉiela trankvil',
Dormu en ĉiela trankvil'."

Paca nokt', sankta nokt',
Tremas ŝafistoj pro la vid';
Gloro fluas en fora ĉiel';
"Haleluj'" kantas ĉiu anĝel',
"Venis Kris', la Savanto,
Venis sanktega hel'!"

Paca nokt', sankta nokt',
Dia fil', pura bril';
Am' radias de sankta mien';
Jen tagiĝ' de savanta ben'
Pro naskiĝ' de l' Sinjoro,
Pro naskiĝ' de l' Sinjor'.

Vianočné piesne v Esperante http://www.best.com/~donh/Esperanto/Literaturo/Poezio/kristnaskaj_kanzonoj.html

História piesne:

ODKAZY

http://www.serve.com/shea/germusa/stille.htm

Pieseň Tichá noc vo viac ako 100 jazykoch
http://www.silentnight.web.za/translate/index.htm

Ostatné: http://www.silentnight.web.za/translate/index.html

.

 

Kontakt

cezmina@inmail.sk 

Odkazy

Johny Cash: http://hettysplace.he.funpic.de/J-Cash.htm

ttp://www.olzzon.com/g/g.php?a=s&i=g21-01238-0f

http://chezfranie.free.fr/monsiteweb/sommaire.htm

http://www.letterfromjesus.org/globalproject.html

Písmena: http://spiritbooks.thesitefights.com/cgi-

USA Michigan: http://home.planet.nl/~wal01336/

http://www.afrabio.sk/index.php?id=kapucinka

http://www.adriana-psp.com/tags%203.html

http://www.swtmelode.com/swtmelode.html

http://hettysplace.he.funpic.de/inhoud.htm

http://www.angelsthatcare.org/home.html

http://home.planet.nl/~bakk7505/

http://www.brigittastraver.nl/

http://www.adriana-psp.com//

http://www.pijadesigns.com/

http://www.fantasmina.com/

http://www.violaswebsite.nl//

http://www.sandystudio.net/

http://mirandaslog.punt.nl/

http://mediummartina.nl/

http://sandy.bloger.hr/

http://www.pspjet.nl/

http://www.blomsterlady.se/

http://www.birgittasplace.com/

http://www.birgittasplace.com/

http://www.mirca.dk/index_uk.htm

http://slnieckova.sk/bylinky/kapucinka-vacsia/

http://www.veronica.host.sk/fytoterapia/zahr04.htm

http://www.priateliazeme.sk/spz/?q=sk/biologicka-ochrana-rastlin

http://www.mariannespspsite.se/http://www.swtmelode.com/beauty/

hhttp://exoflora.mayday.sk/modules/news/article.php?storyid=208

 

Moje webové stránky

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Svet Bábik:
http://svetbabik.czweb.org
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
Múdra ako  rádio:
 http://mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
CB rádioamatérske hobby:
http://agnesa.sweb.cz 
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Aishwarya Ray:
http://aishwarya.wz.cz 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org 
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org 
Svadba:
http://svadbask.unas.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Vianoce:
http://vianocesk.wz.cz 
Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]